בחוקותי- וורטים קצרים

וד לפרשת בחוקותי...

וורטים קצרים לפרשת בחוקותי

 

"וייסרתי אתכם אף אני"

כשאב מכה את בנו כואב גם לו עצמו, מתייסר אף הוא בייסוריו.

אף הקב"ה כשמכה את ישראל כואב לו, "וייסרתי אתכם - אף אני"...

 

 

 -------------------------------------

 

"בערכך נפשות לה'"

אחר התוכחה באה פרשת ערכין.

ללמדך, שאם אחר כל התוכחה שספגנו, אחר הקללות והמכות, עדיין נשארנו יהודים נאמנים - אנו כדאיים להערכה, יש לנו ערך רב...

 

 

-------------------------------

 

"והקימותי את בריתי אתכם"

עד הנה הטיבותי לכם בגלל הברית אשר כרתי עם אבותיכם אבל עתה כשתשמרו את תורתי ומצוותי לא אצטרך להזכיר לכם ברית ראשונים אלא "והקימותי את בריתי אתכם"-  בזכותכם...
למאמר הבא