נשא- דקדוקי רש"י בפרשת נשא

טה לכל הפסוקים בפרשת נשא בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם...
דקדוקי רש"י בפרשת נשא

למעבר לביאור הפסוק לחץ על הפסוק בו אתה מעוניין:למאמר הבא