בהעלותך- מדוע חלשה דעתו של אהרן הכהן

ה דעתו של אהרן הכהן דווקא שראה ששבט אפרים מקריבים קורבן?! ביאור נפלא מהמדרש על "הפיצוי שהקב"ה נותן לאהרון" בתמורה: המנורה וברכת הכוהנים ומדוע עדיפים הם על פני חנוכת המזבח...

מדוע חלשה דעתו של אהרן הכהן

 

"וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר. דַּבֵּר אֶל אַהֲרֹן וְאָמַרְתָּ אֵלָיו בְּהַעֲלֹתְךָ אֶת הַנֵּרֹת אֶל מוּל פְּנֵי הַמְּנוֹרָה יָאִירוּ שִׁבְעַת הַנֵּרוֹת. וַיַּעַשׂ כֵּן אַהֲרֹן אֶל מוּל פְּנֵי הַמְּנוֹרָה הֶעֱלָה נֵרֹתֶיהָ כַּאֲשֶׁר צִוָּה ה' אֶת מֹשֶׁה".

 

הפרשה פותחת בציווי שנצטוה אהרן הכהן: הדלקה והטבת הנרות


מבאר רש"י: 

"למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים, לפי שכשראה אהרן חנוכת הנשיאים חלשה דעתו, שלא היה עמהם בחנוכה, לא הוא ולא שבטו, אמר לו הקב"ה חייך, שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות".

 

 

והנה זה פלא, מדוע חלשה דעתו של אהרן הכהן שלא הקריב קרבן בחנוכת המזבח?!

והרי ידוע אהרון הכהן בתכונותיו הנשגבות: "אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה" 

ואם כך כשראה ששבט אפרים מקריב היה לו לשמוח?!

 

 

אלא, חלילה לנו מלחשוב שאהרון הכהן נתקנא בשבט אפרים. ידע אהרון את הבטחת יעקב אבינו לבני יוסף: "אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי" שבכל פעם ששבט אפרים נכנסים למעגל 12 השבטים, אזי שבט לוי יוצא מהמעגל...

 

יוצא אם כך, ברגע ששבט אפרים נכנס להקרבה הרי שבאופן אוטמטי שבט לוי נשאר בחוץ לכך חלשה דעתו.

 

חז"ל מבארים שכל אחד משנים עשר השבטים הוא כנגד אחד מהשבטים. חודש אדר הוא כנגד יוסף ולכן מזלו דגים - שאין עין הרע שולטת בהם (החושש מעינא בישא = עין הרע, יאמר: "אנא מזרעא דיוסף קאתינא דלא שלטה ביה עינא בישא"...)


הראיה לכך שחודש אדר כנגד יוסף: 

מזל דגים הוא המזל היחידי בלשון רבים (דג ברבים = דגים) ששבט יוסף נחלק לשניים אפרים ומנשה (מאזנים ותאומים אינם ברבים אלא יחידה אחת אין מאזן.. או תאום ללא אחיו...). 

זוהי הסיבה שמידי פעם מעברים את השנה דווקא בחודש אדר המיוחס ליוסף המתפצל לשני שבטים נוספים: אפרים ומנשה.

 

במדרש תנחומא (בהעלותך ה) וכן במדרש רבה (טו ו) מובא שה' נתן לו פיצוי המנורה וברכת הכוהנים:


"
אמר לו הקב"ה למשה, לך אמור לאהרן אל תתירא, לגדולה מזאת אתה מוכן, הקרבנות כל זמן שבית המקדש קיים הן נוהגין, אבל הנרות לעולם  אל מול  פני המנורה יאירו, וכל הברכות שנתתי לך לברך את בני אינן בטלין לעולם

 

והנה דבר ידוע שכשאין בית המקדש קיים והקרבנות בטלין מפני חורבנו אף הנרות בטלות, אבל לא רמזו אלא לנרות חנכת חשמונאי שהיא נוהגת אף לאחר חורבן בגלותנו.

 

וכן ברכת כוהנים הסמוכה לחנוכת הנשיאים נוהגת לעולם, דרשו סמוכין לחנוכת הנשיאים מלפניה ומלאחריה בכבודו של אהרון שלא נמנה עמהם"


לרעיונות נוספים לפרשת בהעלותך לחץ כאן 

למאמר הבא