שלח- הבוטח בה' באמת אין רעה לפניו!

ק רבי יהודה לייב אלתר מגור בעל ה"שפת אמת" על הפסוק: "ואתם אל תראו את עם הארץ סר צלם מעליהם וה' אתנו" בדרך של משל ונמשל על הדימוי של "סר צילם... מתאים כ-"דבר תורה לפרשת שלח לך"...

הבוטח בה' באמת אין רעה לפניו!"ואתם אל תראו את עם הארץ סר צלם מעליהם וה' אתנו"

 


שאל הצדיק רבי יהודה לייב אלתר מגור בעל ה"שפת אמת": 


מדוע השתמשו  יהושוע וכלב בדימוי של צל - "סר צלם מעליהם"?

 וביאר הוא משל למה הדבר דומה:

 

לאדם ההולך לבדו בחושך, בהביטו אל האופק השחור, מתוקף הבדידות מדמיין הוא לעצמו כל מיני דמויות, קולות וצלילים המעוררים בו פחד וחלחלה... 


והנה ברגע שמתקרב למקום מבין הוא כי אין אלה דמויות כלל אלה צללים...

 


כן הוא הנמשל:

 

אומרים יהושע וכלב למרגלים: אתם מספרים כי ראיתם ערים גדולות ובצורות ובני ענקים - אין זה אלא מתוך דימיון הפחד שלכם...

 לכן: 

"ואתם אל תראו את עם הארץ" היו אמיצים וכשנגיע לשם אתם תבחינו מיד כי "סר צילם מעליהם" - כל זה לא היה אלא צל שהפחיד אתכם... 


"וה' אתנו" - דעו אומרים יהושוע וכלב לחבריהם שסרחו: הבוטח בה' באמת אין רעה לפניו!

 


לרעיון נוסף לפרשת שלח-לך לחץ כאן

למאמר הבא