שלח- מי שלא מבין לא נכנס!

יא הרב רבנשטיין בספרו המבאר מדוע לא איפשר משה לאחר חטא המרגלים לעלות לארץ ישראל עד שאמר: "אל תעלו כי אין ה' בקרבכם" מתאים כ- "דבר תורה לפרשת שלח"

מי שלא מבין - לא נכנס


"אל תעלו כי אין ה' בקרבכם"

 

"אל תעלו כי אין ה' בקרבכם" - מדוע?

שאל המגיד מדובנא - אומר להם ה' שלא יעלו והרי חזרו בתשובה שלימה?!

 

אלא - אמר המגידמשל למה הדבר דומה?

 

לאדם אחד שעלה לגדולה. בת יחידה הייתה לו וביקש להשיאה. באו שדכנים לפניו והציעו לו שני שידוכים. האחד בן עשירים אולם החתן עם הארץ גמור

 

ולעומתו, בחור תלמיד חכם ובעל מידות בנו של גאון בתורה. בחר הגביר בשידוך השני אולם על תנאי התנה עם המחותן שייתן לביתו מתנה עגילים המשובצים ביהלומים. תכשיט כה יקר - אמר המחותן - אין ביכולתי לתת.

 

אם כך - הודיע אבי הכלה לשדכן - מעדיף אני את בנו של העשיר. הוא לא יחסוך מתנות מביתי - אמר ועשה.

 

מה עשית?! - אמרו לו ידידיו - בחור זה בנו של העשיר עם הארץ הוא החלפת זהב בנוצות...

 

הבין הגביר שטעה וביקש מהשדכן לשוב ולהשתדך עם הבחור השני. אלא שעכשיו בא אליו אביו של החתן השני ואמר שאינו מסכים להשתדך עם הגביר הזה

 

אם בשביל תכשיט - אמר אבי החתן - מוכן הוא לקחת חתן עם הארץ סימן שאין התורה והמידות חשובים בעיניו כלל. על כן איני רוצה להשתדך עימו!

 

כן הוא גם הנמשל - סיים המגיד:

 

אם לאחר ששבו המרגלים מארץ ישראל, עמדו בני ישראל על דעתם וטענו שבמצרים הדברים זולים יותר - סימן שדעתם גסה ואינם מרגישים כלל במעלתה ובקדושתה של ארץ ישראל. מי שלא מבין לא נכנס!

 

מי שלא מבין מהי מעלתה של ארץ ישראל לא יכול להיכנס אליה!

 

אם כן אין הם ראויים להיכנס לארץ!

 

 

לדבר תורה נוסף לפרשת שלח-לך לחץ כאן

למאמר הבא