שלח- הקשר בין: מרגלים, ביכורים וציצית

בפרשת השבוע: "מרגלים, ביכורים וציצית"?! ביאור נפלא המחבר את כל הנושאים לידי יחידה אחת עד כדי כך שהביכורים הם למעשה תיקון של חטא המרגלים...

הקשר בין הנושאים בפרשה: מרגלים, ביכורים וציצית

 

הפרשה פותחת במרגלים ממשיכה בהרמת חלה=ביכורים ומסיימת בציצית


ונשאלת השאלה: 

מה הקשר בין הפרשות הללו?

 


והתשובה לכך:


"מרגלים וציצית" הם שני דברים קשורים זה בזה.


במרגלים נתבקשו: "לתור את הארץ", "וראיתם את הארץ"  - הם חטאו בה "ויוציאו דיבת הארץ אשר תרו אותה". 


ציצית באה למנוע "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עינכם" - ע"י "וראיתם אותו וזכרתם" ואז "ולא תתורו" כשם שעשו המרגלים...
הביכורים הם למעשה תיקון של חטא המרגלים

 

מעניין לראות שבמסכת ביכורים כתוב: 

"כיצד מביאים ביכורים יורד אדם לתוך שדהו ורואה תאנה שבכרה אשכול שביכר ורימון שביכר" 


שלשת הדוגמאות לפירות שהביאו המרגלים: "ויכרתו משם זמורה ואשכול ענבים וישאוהו במוט בשניים ומן הרימונים ומן התאנים" - הם לקחו מפירות הארץ והוציאו דיבת הארץ. אנו בביכורים לוקחים מהפירות ומדברים בשבחה של ארץ ישראל = מקרא ביכורים 

"ויביאנו אל המקום הזה וייתן לנו את הארץ הזאת ארץ זבת חלב ודבש"...לעוד דבר תורה לפרשת שלח - לחץ כאן

למאמר הבא