שלח- שלח לך לדעתך!

רגלים לפרשת מרים, לפי שלקתה על עסקי דבה שדברה באחיה, ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר"... מנין הגיע רש"י למסקנה: רשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר מה הקשר בין לשון הרע של מרים לבין לשון הרע על ארץ ישראל - אדמה?!. וורט לפרשת שלח לך...

ההבדל בין חטא העגל לחטא המרגלים


"שְׁלַח לְךָ אֲנָשִׁים וְיָתֻרוּ אֶת אֶרֶץ כְּנַעַן אֲשֶׁר אֲנִי נֹתֵן לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל..."


מבאר רש"י:

"שלח לך אנשים" - (במדבר רבה) למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים לפי שלקתה על עסקי דיבה שדברה באחיה ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר

 

"שלח לך" - (במדבר רבה סוטה לו) לדעתך אני איני מצוה לך אם תרצה שלח!...

 

ונשאלת השאלה:

מדוע מאשימים את המרגלים שלא לקחו מוסר?! כיצד היו אמורים הם ללמוד ממרים?


מרים דיברה באחיה – משה רבנו שהיה מנהיג של כלל ישראל – זה באמת לא בסר... אבל לדבר על אדמה?!...

 


מביא הספר 'מעיינה של תורה' רעיון יפה:

הקב"ה מעיד על משה: "וְהָאִישׁ מֹשֶׁה עָנָיו מְאֹד מִכֹּל הָאָדָם אֲשֶׁר עַל פְּנֵי הָאֲדָמָה"

 

משה לא החשיב את עצמו למאומה. אם מישהו חשב את עצמו למשהו מעל האדמה מש היה מתחתיו...

 

משה רבינו משוכנע שהמרגלים יכלו לעשות השוואה בינו לבין מרים כי הוא החזיק מעצמו אדמה, משום כך המרגלים שראו מה קרה למרים שדיברה על משה – על האדמה, אמורים להיזהר מלדבר על הארץ... – לכן מבקש לשלוח מרגלים.

 

אך הקב"ה רואה את משה כמנהיג, ויודע שהמרגלים לא יעשו את ההשוואה לכן הוא אומר למשה: "שלח-לך - לדעתך אני איני מצווה לך אם תרצה שלח!"...

 

לדבר תורה נוסף - לחץ כאן 

למאמר הבא