שלח לך- דקדוקי רש"י בפרשת שלח-לך

פשוטה לכל הפסוקים בפרשת שלח לך בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם...
דקדוקי רש"י בפרשת שלח לך

למעבר לביאור הפסוק לחץ על הפסוק בו אתה מעוניין:


למאמר הבא