בלק - לדעת במי להאמין

דיק רבי שמחה בונים מפשיסחה מה הועילה העמדתו של בלעם? כטענת נגד לכך שלבני ישראל יש את משה? ותירוצו הנפלא בדרך משל ונמשל מתוך מעשה שארע לו... "וקראת לשבת עונג"

 לדעת במי להאמין


"וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור"

 

מפני מהשואל רש"י - השרה הקדוש ברוך הוא את שכינתו על גוי רשע?

 

אלאתירץ רש"י- כדי שלעתיד לבוא, לא תהיה לאומות העולם פתחון פה, שכך יאמרו: אילו גם לנו היו נביאים
היינו חוזרים למוטב. משום כך העמיד להם הקב"ה נביא והם פרצו גדרו של עולם!

 

לכאורה קשה - שאל הצדיק רבי שמחה בונים מפשיסחה - הרי עדיין יוכלו הגויים לטעון כי לישראל עמד נביא כמשה ואילו להם עמד נביא בעל גאווה רשע וצר עין... אילו גם להם העמיד הקב"ה נביא כמשה היו חוזרים למוטב... אם כן מה הועילה העמדתו של בלעם?

 

אלאתירץ הרבי - לכך אספר לכם מעשה שארע לי: פעם אחת חשתי בעיני דרשתי ברופאים מי הוא הרופא הטוב ביותר והמליצו בפני על רופא אחד המרפא כל מחלה בכח סגולות...


על כך השבתי - המשיך הרבי - שלאמיתו של דבר כל יהודי היה צריך ללכת לצדיק הדור כדי שיתפלל בעדו ויתרפא


אולם דרשו חז"ל בגמרא מסכת ברכות על הפסוק: "ורפא ירפא" - מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות". הכתוב מדבר ברופא "רגיל" אולם אם כבר פונים לרופא "בעל סגולות" מוטב לפנות צדיק הדור כגון ה"מגיד 
מקוזניץ" ולבקש ממנו שיתפלל בעדי...

 

כן הוא גם הנמשל - סיים הרבי - אומות העולם לא האמינו כלל בה' ובמשה עבדו על כן נתן להם הקב"ה הוא נביא משלהם ובו האמינו. אם כך אין להם פתחון פה לומר שאינם  מאמנים במשה שהרי אם האמינו בבלעם היה עדיף להם להאמין במשה...לרעיון נפלא לפרשת בלק>>>לחץ כאן

למאמר הבא