בלק- לקיים את בקשת ה'!

מגור המבאר מדוע את תפילת שחרית בכל בוקר פותח דווקא הפסוק: "מה טוב הוא אוהליך יעקב משכנותיך ישראל" והרי אמר אותו בלעם הרשע ועוד בתור קללה?! - זה בעיקר בנוסח אשכנז. ואם הוא כל כך חשוב למה הספרדים לא פותחים בו?! מאת הרב ברוך רוזנבלום

לקיים את בקשת ה'!

 

"מַה טּובוּ אוהָלֶיךָ יַעֲקב מִשְׁכְּנתֶיךָ יִשְׂרָאֵל"

 

חז"ל מביאים שהפסוק: "ויהפוך ה' אלוקיך לך את הקללה לברכה" נאמר בלשון יחיד. מדוע?

והלא היו כמה וכמה קללות?!

 

אלא הפסוק: "מַה טּובוּ אוהָלֶיךָ יַעֲקב מִשְׁכְּנתֶיךָ יִשְׂרָאֵל" הוא היחידי שה' הפך  לברכה והראיה שיש בתי כנסיות ובתי מדרשות אחרת גם זה לו היה....

 

המשמעות שהיתר הם קללות שנשארו בגדר קללות לצערינו...

 

 

נשאלת השאלה:

מדוע את התפילה הראשונה בכל בוקר (שחרית...) פותח הפסוק: "מה טוב הוא אוהליך יעקב משכנותיך ישראל" והרי אמר אותו בלעם הרשע ועוד בתור קללה?!

ואם הוא כל כך חשוב למה הספרדים לא פותחים בו?!

 

תשובתו של ה'אמרי אמת' מגור:

הקב"ה מבקש (זה לא ציווי אלא בקשה) מאיתנו בהפטרה של פרשת השבוע: "זכר נא מה יעץ בלק מלך מואב ומה ענה אתו בלעם בן בעור מן השטים עד הגלגל למען דעת צדקות ה'"

 

לאור הבקשה קבעו מסדרי התפילה לאומרו בכל בוקר על מנת לקיים תחילה את בקשת הקב"ה...

 

אם כן, מדוע הספרדים אינם אומרים אותו?

 

לספרדים יש 10 זכירות בכל יום בסוף התפילה. הזכירה השביעית היא: "זכור נא מה יעץ בלק מלך מואב"...משל ונמשל לפרשת בלק>>>לחץ כאן

למאמר הבא