בלק-מי שנגד בית-כנסת הוא כפוי טובה!

ֶיךָ יַעֲקֹב מִשְׁכְּנֹתֶיךָ יִשְׂרָאֵל, אבל באמירה שלו הוא התכוון לקללה. הקב"ה הפך את הדברים שלו לברכה, והפסוק הזה נשאר לנצח - הייתכן?!. בלעם רצה לקלל שלא יהיו בתי כנסת, מה אכפת לבלעם שיהיו בתי כנסת לעם ישראל?! ביאור נפלא של "הרב ברוך רוזנבלום לפרשת בלק"...

מי שנגד בית-כנסת הוא כפוי טובה!


"מַה טֹּבוּ אֹהָלֶיךָ יַעֲקֹב מִשְׁכְּנֹתֶיךָ יִשְׂרָאֵל".

 

פרשת בלק עוסקת בבקשתו של בלק לבלעם, לבוא לקלל את ישראל.

 

בני עדות אשכנז פותחים בכל בוקר, את תפילתם, בפסוק שאמר אותו בלעם הרשע "מַה טֹּבוּ אֹהָלֶיךָ יַעֲקֹב מִשְׁכְּנֹתֶיךָ יִשְׂרָאֵל".

 

בני עדות המזרח, לא פותחים בפסוק הזה, כיוון שבעשרת הזכירות, שאומרים בני עדות המזרח לאחר התפילה, מוזכרת בקשתו של בלק מבלעם, לקלל את ישראל. ובנוסח שהם מזכירים, מוזכר את מה שנקרא בע"ה בהפטרה בשבת זו, פסוקים מספר מיכה (ו, ה): "עַמִּי זְכָר נָא מַה יָּעַץ בָּלָק מֶלֶךְ מוֹאָב וּמֶה עָנָה אֹתוֹ בִּלְעָם בֶּן בְּעוֹר מִן הַשִּׁטִּים עַד הַגִּלְגָּל לְמַעַן דַּעַת צִדְקוֹת ה'...". בנוסף גם הפסוק הזה.

 

בני עדות אשכנז, שמזכירים רק שש זכירות לאחר התפילה, אז צריכים לזכור גם את דבריו של בלעם, כי הנביא מצוה אותנו עַמִּי זְכָר נָא מַה יָּעַץ בָּלָק מֶלֶךְ מוֹאָב וּמֶה עָנָה אֹתוֹ בִּלְעָם בֶּן בְּעוֹר מִן הַשִּׁטִּים עַד הַגִּלְגָּל... בפסוק  מַה טֹּבוּ אֹהָלֶיךָ יַעֲקֹב מִשְׁכְּנֹתֶיךָ יִשְׂרָאֵל.

 


הגמרא במסכת סנהדרין ק"ה מבארת:

שכל הברכות שבירך בלעם את ישראל , כולם הפכו לקללה, חוץ מברכה אחת: "מַה טֹּבוּ אֹהָלֶיךָ יַעֲקֹב מִשְׁכְּנֹתֶיךָ יִשְׂרָאֵל" – הקב"ה הפך את הקללה שבלעם כיוון לברכה, שנאמר בפרשת כי-תצא: " וַיַּהֲפֹךְ ה' אֱלֹהֶיךָ לְּךָ אֶת הַקְּלָלָה לִבְרָכָה כִּי אֲהֵבְךָ ה' אֱלֹהֶיךָ".

 


בלעם אומנם אמר מַה טֹּבוּ אֹהָלֶיךָ יַעֲקֹב מִשְׁכְּנֹתֶיךָ יִשְׂרָאֵל, אבל באמירה שלו הוא התכוון לקללה. הקב"ה הפך את הדברים שלו לברכה, והפסוק הזה נשאר לנצח.

 


מַה טֹּבוּ אֹהָלֶיךָ יַעֲקֹב מִשְׁכְּנֹתֶיךָ יִשְׂרָאֵל -  הוא התכוון שלא יהיו להם בתי-כנסיות ובתי מדרשות, והקב"ה הפך את זה לברכה – שיהיה להם בתי-כנסיות ובתי מדרשות, וב"ה עד היום, הברכה הזאת מתקיימת – בתי הכנסיות ובתי המדרשות מלאים ב"ה, במתפללים ובלומדים...

 

נשאלת השאלה:

מה אכפת לבלעם שיהיו בתי כנסת לעם ישראל?!

 


כדי להבין את התשובה נראה את דברי הרמב"ן שמסביר לנו למה צריך בתי כנסיות ובתי מדרשות בקטע אחרון פרשת בֹא:

וכוונת כל המצות שנאמין באלהינו ונודה אליו שהוא בראנו, והיא כוונת היצירה, שאין לנו טעם אחר ביצירה הראשונה (לשם מה הקב"ה ברא את האדם הראשון?!) ואין אל עליון חפץ בתחתונים  (ובשביל מה הוא צריך את היצורים כאן? מה המטרה?) ואין אל עליון חפץ בתחתונים מלבד שידע האדם ויודה לאלהיו שבראו (שאדם יגיד – תודה ריבנו של עולם, אני מכיר שאתה מלך שלי!. אני מכיר שאתה מטיב איתי בכל רגע ורגע...)

וכוונת רוממות הקול בתפלות וכוונת בתי הכנסיות וזכות תפלת הרבים, זהו שיהיה לבני אדם מקום יתקבצו ויודו לאל שבראם והמציאם ויפרסמו זה ויאמרו לפניו בריותיך אנחנו...

 

 

יוצא איפה, שמטרת בתי הכנסיות ובתי המדרשות, שנתאסף שם, ונגיד לקב"ה תודה רבה שהוא ברא אותנו!

 

זהו שאנו אומרים:

"אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא... אזי מלך שמו נקרא!!!..." בני האדם התחילו להכיר שיש כאן מלך, יש מנהיג! הוא מלך קודם, הוא גם ימלוך אחר כך. "ואחרי ככלות הכול (לא ימלוך כאן אף אחד) – לבדו ימלוך נורא!...

 

 

כעת נבין מה רצה בלעם מבתי הכנסת:

בלעם היה כפוי טובה הוא רוצה לאבד את בתי-הכנסיות ובתי המדרשות. אכפת לך שהם קיימים כיוון שאלו מקומות שבהם מפיצים את דבר ה'.

 

המקום שמודים לקב"ה שבראנו ומודים לקב"ה שנתן לנו את הכול – זה בתי הכנסיות!

 

פותחים בפסוק הזה: "מַה טֹּבוּ אֹהָלֶיךָ יַעֲקֹב מִשְׁכְּנֹתֶיךָ יִשְׂרָאֵל" כדי לומר - בשביל מה "מַה טֹּבוּ אֹהָלֶיךָ יַעֲקֹב מִשְׁכְּנֹתֶיךָ יִשְׂרָאֵל"? כדי ש- "וַאֲנִי בְּרֹב חַסְדְּךָ אָבוֹא בֵיתֶךָ אֶשְׁתַּחֲוֶה אֶל הֵיכַל קָדְשְׁךָ בְּיִרְאָתֶךָ"

 

 

צריך לומר להקב"ה:

אני הקטן, שבאתי היום לתפילה, עשית איתי חסד! שנתת לי אפשרות לבוא לתפילה.

אני מודה לך! ומבקש לומר לך – תודה רבה שאנחנו חיים, תודה רבה שאנחנו נושמים, תודה רבה שאנחנו לומדים, על הכול תודה רבה!

 

בתי הכנסיות ובתי המדרשות, הם המקומות שנועדו להוקיר תודה לקב"ה. בואו לא ניתן לבלעם לנצח ונגיע אליהם מתוך יראת כבוד ורק בשביל לומר תודה!

למאמר הבא