עקב- ההבדל בין עשיר לעני בהשגחת ה'

בין עשיר לעני כפי שראה זאת רבי חיים מוואלוז'ין על אחד מחסידיו והוכיחו בשל כך... "סיפור עם מוסר השכל" המלמד שהשגחת ה' מצויה תמיד רק בעיני העשיר נראית לו זו, ככוחי ועוצם ידי הוא שעשה לי את החיל הזה...

ההבדל בין עשיר לעני בהשגחת ה'

 

"ואמרת בלבבך כחי ועצם ידי עשה לי את החיל הזה"

 

פעם אחת הגיע סוחר עצים עשיר גדול לפני רבי חיים מוואלוז'ין וסיפר לו כי כל ממונו נתון בסכנה.

 

"מהי הסכנה"? שאל רבי חיים. המשיך העשיר וסיפר:

 

אוניה גדולה מלאה עצים שלחתי למדינת פרוסיה אולם השלטונות אינם מתירים לי להכניס את הסחורה לתוך המדינה ומאיימים עלי כי אם לא תפליג האוניה על עקבותיה ותחזור - יטביעוה!

 

אל דאגה - הרגיע רבי חיים - עוד תראה ישועת ה' כהרף עין! באותו יום האמיר מאוד מחיר העצים ובו בזמן התירו השלטונות פרוסיה לאניית הסוחר להיכנס לגבולם.

 

הגיע העשיר לרבי חיים והוא מלא שמחה. רבי - קרא העשיר – "היום רואה אני את ההשגחה משמים! שהרי אם שלטונות פרוסיה לא היו מעכבים אותי הייתי מקבל את מחיר העץ הישן העיכוב היה לטובה והוא אשר גרם שאמכור את העצים במחיר העץ החדש וכך הרווחתי פי כמה".

 

רואה אתה - נאנח רבי חיים - זה ההבדל בין עשיר לעני:

 

העני רואה את השגחת הקב"ה עליו בכל יום ויום ואילו העשיר הבטוח שהוא זה אשר עשה את כל החייל אשר לו רואה בהשגחה רק אחת לכמה שנים...
למשל מליצי לפרשת עקב>>>לחץ כאן

למאמר הבא