עקב- מה ה' דורש מאיתנו?

זנבלום שליט"א לפרשת עקב, המבאר מדרש חז"ל על בקשתו של דוד המלך "אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש שבתי בבית ה' כל ימי חיי לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו" בעקבות דרישת ה'בפרשת השבוע: "ועתה ישראל מה ה' אלוקיך דורש מעמך כי אם ליראה את ה' לשמור מצוותיו ולדבקה בו"....

מה ה' דורש מאיתנו?

 

"ועתה ישראל מה ה' אלוקיך דורש מעמך כי אם ליראה את ה' לשמור מצוותיו ולדבקה בו"

 

מדרש חז"ל:

דוד המלך אומר: "אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש שבתי בבית ה' כל ימי חיי לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו".

אומר לו הקב"ה: אמרת אחת וביקשת שלוש?

  1. "שבתי בבית ה' כל ימי חיי "
  2. "לחזות בנועם ה"
  3. "ולבקר בהיכלו"?!

 

אמר לו דוד המלך: ממך למדתי, שהרי אמרת "מה ה' דורש מעמך כי אם ליראה את ה'", ולבסוף אמרת "לשמור מצוותיו ולדבקה בו"... (ילקוט שמעוני ושוחר טוב בתהלים).משל מליצי למה הדבר דומה?


אחד היה רעב ורצה לאכול, והתבייש לבקש.

 

מה עשה?

 

התדפק על דלת של בית אחד וביקש מלח. בעה"ב הביא לו קצת מלח.

 

שאל הנוקש: "מה אני אעשה עם זה?"

 

"לא יודע!!!", השיב בעה"ב, "ביקשת מלח!".

 

"טוב, תביא עגבנייה שיהיה על מה לפזר את זה"... – ביקש התימהוני

בעה"ב מביא לו עגבנייה. הוא מפזר את המלח, ואומר: "ואיך אני יאכל את זה?! תביא לחמנייה, נכניס את זה בפנים..."...

 

ניגש בעה"ב להביא, אמר לו הקבצן: "תשמע רגע... אם אתה כבר מביא לי לחמנייה... מה לא תעשה לי חביתה?!..."...

 


כן הוא הנמשל:

 

אם מבקשים במכה אחת הכול, לא יביאו לנו, אבל בהדרגה זה מתקבל...


אומר דוד המלך להקב"ה: ממך למדתי להגיד את השורש וממנו יוצאים הענפים. השורש הוא "שבתי בבית ה'" וממילא התוצאה "לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו".

 

כך גם ה' אומר השורש הוא ליראה את ה' וממילא הענפים הם לשמור מצוותיו ולדבקה בו...


זהו שאומר שלמה המלך בסוף קהלת: "סוף דבר הכל נשמע את האלוקים ירא (וממילא) - את מצוותיו שמור כי זה כל האדם".

 

על אותו משקל אומר שלמה המלך: "ראשית חכמה יראת ה'" - יראת ה' זה השורש וממנה מגיעה החכמה האמתית...למשל ונמשל לפרשת עקב>>>לחץ כאן 

למאמר הבא