עקב- לשמור את "זכות אבות" שיש לנו

שאצל הקב"ה כביכול "מופקדת" זכות אבות הקדושים אברהם יצחק ויעקב ולא כדאי "לבזבז" אותה שלא תכלה לגמרי... מתאים כ- "שיחת חיזוק לפרשת עקב"...

לשמור את "זכות אבות" שיש לנו

 

"והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אתם ושמר ה' אלוקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך"

 


הרב ברונשטיין מביא בשם המגיד מדובנא משל למה הדבר דומה:

 

זקן אחד חסך לבנו הצעיר סך גדול של אלף זהובים. מכיוון שהילד היה עדיין רך בשנים ביקש הזקן מסוחר אחד שיהיה אפוטרופוס על בנו ועל ממונו.

 

גידל הסוחר את הילד בביתו וכאשר הפך לבחור מצא לו הסוחר עבודה בחנותו שיהיה רושם את כל הסחורות הנכנסות והיוצאות והיה משתכר מעבודה זו 
למחייתו.

 

לימים נודע לבחור כי אצל הסוחר מופקדים אלף זהובים השייכים לו על כן פנה מטיבו וביקש שייתן לו את הכסף.

 

לשם מה לי לעבוד אצלך?! - אמר הבחור - והרי אני יכול לחיות בכבוד רב מן הכסף אשר שייך לי.

 

אם ברצונך לקבל את הכסף - השיב הסוחר - אני מוכן ומזומן לתתו לך אולם, לו לעצתי תשמע, אין הדבר כדאי לך כלל וכלל...

 

כי אם תפסיק את עבודתך ותחיה מהכסף השמור לך לא יעבור זמן רב והוא יכלה ולא יישאר ברשותך מאומה על כן המשך בעבודתך והתפרנס ממנה כאשר נהגת עד היום והכסף יהיה שמור לך אצלי בביטחון.

 


כן הוא גם הנמשל - אמר המגיד מדובנא:

 

 אצל הקב"ה כביכול "מופקדת" זכות אבות הקדושים אברהם יצחק ויעקב אולם אם ייתן לנו הקב"ה את זכות האבות הלא נאכל אותה "פרוטה אחר פרוטה" עד שתכלה לגמרי...

 

משום כך אומר הפסוק: "היה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אתם" ובזכות זה ייתן לכם הקב"ה את כל צרכיכם ואילו זכות אבות

"ושמר ה' אלוקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך"- היא שמורה לכם בשלימות!...לדבר תורה קצר לפרשת עקב>>>לחץ כאן

למאמר הבא