עקב- הצורך בשבועה מדאיג

" המבאר את הבטחת ה': "ושמר ה' אלוקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך" ע"י שבועה דבר שמעיד שלא מתכוון הוא לשומרה אלא לנו, בני הבנים...

 הצורך בשבועה מדאיג

 

"ושמר ה' אלוקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך"

 

בספר וקראת לשבת עונג מובא משל למה הדבר דומה:

 

אדם אחד נכנס לחנות בגדים לקנות לעצמו חליפה. המוכר שהכיר את האיש היטב ידע כי אין הוא אדם ישר כלל וכלל.

 

הראה הסוחר לאיש חליפות יפות אבל הבליע ואמר: "אני נותן לך סחורה יפה ואתה תיתן לי את מחירה כי אני זקוק למעות"...

 

"בלי כל ספק אשלם לך" - אמר הקונה - "הסר דאגך מליבך!"

 

מדד הקונה חליפות שונות ובעל החנות עומד לידו ובליבו דאגה על כן...


שב ואמר: החליפה הזו יפה מאוד קח אותה ושלם לי את מחירה.

 

"אל תדאג" - אמר הקונה - "אני אשלם לך וכדי להסיר דאגה מליבך אני נשבע שאשלם לך!"

 

כאשר שמע המוכר כך דאג כפל כפליים כי לו היה הקונה מבקש לשלם מיד לא היה צריך להישבע שישלם...

 

ואם נשבע כך, אות וסימן הוא כי אין בדעתו לשלם עכשיו מאומה אלא לקנות בהקפה משום כך מיהר ונשבע שישלם...

 

כן הוא גם הנמשל - אמר המגיד מדובנא:

 

כאשר הקב"ה נשבע לאבות הקדושים שיעשה חסד עם בניהם - ניתן להבין מכן שהחסד בוא יבוא לאחר זמן רב לדורות אחרונים כי אם היה בא מיד לשם מה יש צורך להישבע על כך?!...
סיפור נחמד לשבת עקב>>>לחץ כאן

למאמר הבא