עקב- ייסורים מכפרים ויש לקבלם באהבה...

ודעה שייסורים מכפרים ויש לקבלם באהבה... הוא גם ממחיש שלא פעם הייסורים מכפרים לנו על משהו יותר חמור, ואנחנו מנסים להתחכם... מתאים כ- "דבר תורה לחיזוק האמונה והביטחון"

 ייסורים מכפרים ויש לקבלם באהבה...

 

"כי כאשר ייסר איש את בנו ה' אלוקיך מיסרך"


הקב"ה מייסר אותנו כאבא המייסר את בנו. לא פעם אנו מנסים לחמוק מהייסורים באמתלות שונות וכשזה מצליח אין מאושר ממנו...


הבעיה שלנו אין את אהבת הייסורים. את ההבנה שזה טוב לנו והדבר הנכון עבורנו...


לא פעם הייסורים מכפרים לנו על משהו יותר חמור, ואנחנו מנסים להתחכם...

 

סיפור מאגדות שלמה המלך ימחיש זאת:


פעם ביקש אחד היועצים של שלמה ללמוד את שיחת החיות. לאחר שהפציר בשלמה ולמרות אזהרותיו של שלמה שלא כדאי לו להבין את שפתם... לימדו שלמה את שיחת הציפורים.

           

כשהוא בקי בשפת הציפורים, הנה הוא שומע 2 ציפורים צוחקות, אחת אומרת לחברתה: "תראי איזה מסכן, מחר יישרף לו הבית"...


הוא הבין שמדובר עליו, מה עשה?

 

רץ מהר ומכר את הבית. ואכן לאחר שקיבל את הכסף נשרף הבית כליל...

 

אז חשב לעצמו: "כמה טוב שהתעקשתי ללמוד את שפת החיות... הנה הצלתי את ביתי..."

 

למחרת שוב שמע את שתי הציפורים מתלחששות: "מחר תמות הפרה של פלוני!". מאחר שמדובר עליו רץ מהר ומכר את הפרה.

 

ותכף לאחר ששלשל את הכסף לידו התפגרה הפרה ומתה... כשחיוך ניצחון על פניו שב לביתו...


למחרת שמע אותם אומרות- "כמה מסכן זה שצריך למות מן העולם". באותו הרגע רץ בבהלה אל שלמה המלך וסיפר את כל הקורות אותו.

 

אמר לו החכם מכל אדם: ה' רצה לפגוע ברכושך ולא נתת. רצה לפגוע במקור הכנסתך ולא נתת, ועכשיו מה אעשה לך?!...

 

אין לדעת על מה הייסורים מכפרים, לכן יש לקבלם באהבה...

 

 

 

 

לדבר תורה קצר לפרשת עקב>>>לחץ כאן

למאמר הבא