עקב- זלזול במצווה יכול להוביל לאיסור

זלזול במצווה פשוטה יכול להוביל לאיסור חמור. משל ונמשל המבארים שהכל עומד ומתחיל ממצווה אחת "קטנה" ו"פשוטה"... ואם חלילה משמיט אדם מצווה אחת הכל מתגלגל ונופל... מתאים כ- "דבר תורה לפרשת עקב"

זלזול במצווה פשוטה יכול להוביל לאיסור חמור

 

"והיה עקב תשמעון"

 

רש"י: מצוות שאדם דש בעקביו - מצוות קלות.


"
אל גינת אגוז ירדתי" - חז"ל מבארים בדרך משל 

 

משל למה הדבר דומה:

 

לערמת אגוזים גדולה ומסודרת. אגוז שאדם מוציאו מן הערימה כל הערימה נופלת וכולם יודעים שהוא לקח...

 

כך הוא הנמשל:

 

משמיט אדם מצווה אחת הכול מתגלגל ונופל, הכול עומד ומתחיל ממצווה אחת "קטנה" ו"פשוטה"...


שואל הרב עזרא אלטשולר:

למה בחרו חכמנו להמשיל זאת דווקא על ידי אגוז?!, הרי גם תפוחים ותפוזים אם אדם משמיט אחד כל הערימה נופלת?!

 

 
והוא מביא תירוץ נפלא:

בכל הפירות אתה יודע שלקחת משהו. באגוזים יתכן שתפתח ותראה שהוא ריק, אין בו שום דבר.

באו חז"ל ללמדך שגם מנהגים ומצוות שנראה לנו שהם ריקים מתוכן יש בהם כדי להפיל את כל החבילה, אין לזלזל באף אחד...


חז"ל קובעים (יומא פג):

מים ראשונים האכילו חזיר ומים אחרונים הרגו את הנפש"

על מים ראשונים האכילו חזיר:

מסופר על בעל מסעדה שהיה בוחן את אורחיו מרגע שנכנסו למסעדה. והנה יום אחד הגיעו שניים והתיישבו לאכול.

 

בסיום הסעודה נדרש האחד לשלם 100 שקלים ואילו חברו 150 שקלים. לשאלתם מדוע אין המחיר זהה הרי אכלנו אותו הדבר?!

 

השיב להם בעל המסעדה שהיקר היה אוכל כשר ואילו הזול היה בשר חזיר! "בשר חזיר? האכלתם אותי בשר חזיר?!" נזעק האיש.

 

השיב בעל המסעדה: "ראה! בכניסתך למסעדה לא נטלת ידיים ובשל כך הנחנו שהנך גוי וקיבלת חזיר. לעומת זאת,  חברך שנטל ידיים זיהינו כי יהודי הוא ועל כן הוגשה לו מנה מהדרין..."

 

מכאן ניתן ללמוד שני דברים:

 

  1. זלזול במצווה פשוטה יכול להוביל לאיסור חמור
  2. עבירה גוררת עבירה.

מצווה פשוטה שהצילה!>>>לקריאה לחץ כאן

למאמר הבא