עקב- מהי הסיבה האמתית לירושת הארץ?

ת ההסיבה האמתית לירושת ארץ ישראל? האם זה משום רשעת הגויים או משום צדקתם של בני ישראל?! תשובה נפלאה בדרך של משל ונמשל המבארים את הדבר באופן מיוחד על פי דברי המגיד מדובנא...

מהי הסיבה האמתית לירושת הארץ?

 

"אל תאמר בלבבך... בצדקתי הביאני ה' לרשת את הארץ הזאת וברשעת הגוים האלה ה' מורישם מלפניך"

 

 

משל נפלא שמביא הרב רובינשטיין בספרו בשם המגיד מדובנא:

 

כאשר אנו רואים אדם העומד ברחוב העיר ומוכר לחברו חפץ ניתן להסביר את הדבר בשני אופנים:

 

האופן האחד

שהמוכר נזקק למעות בדחיפות ומחמת דחקו הוא מוכרח למכור את החפץ מיד ובזול והקונה ששמע זאת הבין כי כדאי לקנות את החפץ אף שאין הוא צריך לו ביותר כי כעת ניתן להשיגו בזול.

 

האופן השני

שהקונה צריך את החפץ בדחיפות והמוכר שמע זאת והחליט למכור לו את החפץ ביוקר...

 

כיצד ניתן לדעת באיזה משני האופנים עסקינן?

 

אם נבוא אל הקונה ונבקש ממנו למכור לנו את החפץ.

והיה אם יסכים- סימן שהמוכר הוא זה אשר נאלץ למכור

 

ואם יסרב- סימן מובהק כי הוא זה אשר היה זקוק לחפץ ונאלץ לקנותו.

 

 

כן הוא גם הנמשל:

 

אמר המגיד מדובנא - כאשר ישראל רואים שהקב"ה נטל את ארץ ישראל מהכנעני ונתן אותה להם יש לומר בזה שני אופנים:

 

או שעשה כן מחמת זכותם של ישראל וצדקתם

 

או שעשה כן מחמת רשעותם של עם הכנעני.

 

 

כיצד ניתן לדעת את האמתית?

אם ישוב הקב"ה וייקח את הארץ מבני ישראל - ידוע נדע לבטח כי נתנה לבני ישראל רק מחמת רשעת הכנעני ולא מחמת צדקתם של ישראל!...

 סיפור נחמד לשבת עקב>>>לחץ כאן

למאמר הבא