עקב- "ואכלת ושבעת וברכת"

ל עשירים כפי שהורה רבי יצחק מוורקא זצ"ל לאחד מחסידיו העשירים... "ראייה של גדולי ישראל" אל פשוטי העם... מתאים כ- "דבר תורה קצר לפרשת עקב"

"ואכלת ושבעת וברכת"

 

פעם אחת בא אל הצדיק רבי יצחק מוורקא אחד מחסידיו שהיה עשיר מופלג אבל נודע כקמצן גדול.

 

כל ימיו הסתפק העשיר בלחם שחור ודג מלוח משום שחס על ממונו.

 

"אם נתן לך הקב"ה עושר" - גער בו הרבי - "עליך לחיות חיי רווחה! עליך לאכול בכל יום בשר ודגים ולשתות יין ישן!"

 

רבי - תמהו החסידים - וכי מה אכפת אם אוכל הלה ארוחה דלה? האמנם כל כך דואג לו הרבי מה מאכלו?!

 

לו אני דואג? - שאל הרבי- לא ולא!

 

דואג אני לעני המקיש בדלתו של זה... שהרי אם העשיר עצמו יאכל בשר ודגים וישתה יין אם כן לעני, ייתן לפחות פת שחורה ודג מלוח.

 

אולם אם העשיר עצמו אוכל מאכלי עניים כאלה, מה ייתן הוא לעני?!

(וקראת לשבת עונג)לדבר תורה נוסף לפרשת עקב>>>לחץ כאן

למאמר הבא