ראה- מצוות ה' אינן עול לקרובים אליו!

ל לפרשת השבוע פרשת ראה, המבאר כי מצוות ה' הטהורות אינן גורמות כלל לאדם לאנחה... ואם נאנח האדם מכובד עול המצוות בידוע הוא שכנראה התרחק מרחק רב מאביו שבשמים...

מצוות ה' אינן עול לקרובים אליו!

 

"כי לא תוכל שאתו כי ירחק ממך המקום"

 

מביא  הרב ברונשטיין בספרו משל למה הדבר דומה?

 

אמר המגיד מדובנא: לסוחר יהלומים עשיר אשר שלח את משרתו להביא עבורו מזוודה ובה אבנים יקרות אשר הפקיד הסוחר ביד חברו.

 

עמד הסוחר בחלון ביתו וציפה בקוצר רוח ובכיליון עיניים לבוא המשרת.

 

והנה... רואות עיניו את המשרת מגיע כשהוא נושא על גבו את המזוודה וכולו נושם ונושף ומזיע במאמץ גדול. אוי ואבוי! - קרא העשיר ותפש בראשו - קרה אסון!

 

כנראה הגנבים גנבו את האבנים הטובות מתוך המזוודה ומלאוה סתם באבנים כבדות שהרי אדם הנושא יהלומים אינו מתאמץ כל כך...

 

כן הוא גם הנמשל סיים המגיד:

 

"כי לא תוכל שאתו" - אם היהודי נאנח ונאנק תחת עול המצוות סימן שהגיע למצב שבו מעידה עליו התורה:

"כי ירחק ממך המקום" - כנראה שהתרחק מרחק רב מאביו שבשמים...

 

שהרי מצוות ה' הטהורות אינן גורמות כלל לאנחה...
לפרשת ראה וחודש אלול>>>לחץ כאן

למאמר הבא