ראה- "פרשת ראה וחודש אלול"

ון נפלא של ספר 'מעיל צדקה' המבאר את השאלה מדוע במצוות הצדקה יש שכר שונה מיתר המצוות - "צידקתו עומדת לעד וקרנו תרום בכבוד"?! "הכיצד (כביכול...) מציל יהודי שנותן צדקה, את הקודשא בריך הוא?". "ממה בורא עולם נהנה במיוחד?"... "ביאור נפלא במצוות הצדקה".

"פרשת ראה וחודש אלול"

 

בשבת זו אנו מברכים את חודש אלול - חודש הרחמים והסליחות, ומפטירים: "רוני עקרה - "ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה".

אם כן, "מהי ההכנה לחודש אלול?". ו"מדוע נבחרה מצוות הצדקה לסמל את חודש אלול?"

 

לפני שנסביר את הדברים נקדים בספר מעיל צדקה מובאת שאלה:

מדוע מעלתה של מצוות הצדקה שונה מיתר מצוות עשה שבתורה? בכל המצוות יש שכר ואילו במצוות הצדקה צידקתו עומדת לעד וקרנו תרום בכבוד?!

 

והוא מתרץ:

כל מטרת בואו של האדם לעולם הזה היא בכדי שלא יאכל "נהמא דכיסופא" -לחם בושה. דהיינו הקב"ה רוצה שאדם יקבל שכר בצדק ולא בחסד.

 

והנה כשלא נותנים צדקה בא העני בטענה להקב"ה: "אם כל הסיבה שבאתי לעולם היא בכדי שלא אתבייש, מדוע אתה מבייש אותי לאסוף צדקה ואנשים לא נותנים לי! היה עדיף שנשארתי למעלה ..."

 

עם טענה כזו הקב"ה קשה לו להתמודד...

 

 

וכשיהודי נותן צדקה הוא כביכול "מציל" את הקב"ה מטענתו הצודקת של העני

ברגע שיהודי נותן את צרכיו של העני הוא לא בא בתלונות.

 

כל מצווה שיהודי עושה היא נטו בשביל השכר שיקבל בעתיד עבור אותה מצווה. שונה היא הצדקה שבה לא רק היהודי נהנה אלא כביכול גם בורא עולם נהנה ממנה לכן השכר הוא כל כך גדול וקרנו תרום בכבוד...

 

אנו נמצאים בפתחו של חודש אלול. הספרדים ובני עדות המזרח כבר אומרים סליחות החל משבוע זה והם פותחים במילים: "לך ה' הצדקה ולנו בושת הפנים"... "כדלים וכרשים דפקנו דלתיך"...

 

מי שנותן צדקה - לא נותן לבנים של הקב"ה להתבייש, הקב"ה לא יבייש אותו...

 

מי שנותן צדקה ומונע מהעני להתלונן לפני הקב"ה - הקב"ה ידאג שלא יהיו לו תלונות...

 


דבר תורה קצר לפרשת ראה>>>לקריאה לחץ כאן

למאמר הבא