ראה- מריחים את 'אלול' באוויר

ים מחודש אלול?! במה למעשה שונה חודש אלול מכל השנה כולה? הרי כל השנה אסור לעבור עבירות וחייבים לשמור על כל המצוות. במה אם כן שונה אפוא חודש זה? "משל ונמשל לחודש אלול" של המגיד מדובנא המבאר מדוע יש להתאמץ בחודש אלול יותר מכל השנה...

מריחים את 'אלול' באוויר

 

בימים אלו אנו נכנסים לחודש אלול. והתורה מזהירה אותנו:

 

"ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה"

 

בספר "אהל יעקב", שואל המגיד מדובנא זצ"ל:

במה למעשה שונה חודש אלול מכל השנה כולה?

הרי כל השנה אסור לעבור עבירות וחייבים לשמור על כל המצוות. במה אם כן שונה אפוא חודש זה?

 

 

והוא השיב על כך במשל למה הדבר דומה:

 

יהודי מצפת עבר להתגורר בשכונה חדשה בבאר שבע. ככל יהודי הוא חיפש בית כנסת והחל לפוקדו מדי יום ביומו.

 

הוא לא ניסה להתבלט יתר על המידה, מה גם שלא הכיר את המתפללים ואף לא ניסה לקשור קשרים עם חבריו לספסל התפילה. הגבאים היכירוהו ואט אט, כיבדוהו לעלות לתורה ולשמש כחזן מדי פעם.

 

מטבע הדברים הוא החל להתערות יותר ויותר בענייני הקהילה, והפך לאחד מהם.

 

יום אחד הוא שמע שעומדים לקיים בחירות לוועד בית הכנסת, בשל כישוריו הוא החליט לברר מה התנאים להגשת מועמדות ובכלל מה סיכוייו להיבחר...

 

הסבירו לו בעדינות  שיש 'ללקק' למתפללים לומר להם שבת שלום, להגיע לשמחות שלהם ובכלל להתעניין תדיר בשלומם...

 

'קטן עליו' - החליט להציג את מועמדותו.

 

לפתע, השתנתה התנהגותו לבלתי הכר, הוא התחיל להקדים שלום לכל המתפללים, לחייך להם, להקשיב ולהתעניין בשלומם...

 

כעת הוא הבין שעל מנת לזכות באמונים של המתפללים עליו להוסיף ולהוסיף עד כמה שניתן, הוא הרי זקוק לכל קול... ולכל המתפללים יש זכות בחירה, ומי יודע איזה מהם יכריע את הכף...

 

 

והנמשל הוא כך:

 

כל השנה כולה אנו משתדלים לעשות כל שביכולתנו (עד כמה שניתן...) בקיום המצוות. אלא שחודש אלול הוא הזמן שככל ש'נחטוף' יותר מצוות כן יגדל סיכויינו לקבל דווקא את הברכה...

 

הקב"ה מניח לפנינו ברכה וקללה – אין לדעת איזו מצווה תכריע את הכף וכשם שלפני הבחירות יש להשקיע בכל קול וקול, כך בחודש אלול יש להשקיע בכל מצווה ומצווה...

 

אכן, שונה הוא חודש אלול... יש להתאמץ בו פי כמה ממנהגינו בכל השנה...
סיפור לפרשת ראה>>>לקריאה לחץ כאן 

למאמר הבא