ראה- מדוע הלוי שמח?!

מדוע השמחה של עובדי האדמה ושל הלוי גם יחד? מדוע הלוי שמח? נרי התורה מדגישה: "כי אין לו חלק ונחלה" אם אין לו חלק מה לו ולשמחה באיסוף התבואה?! ביאור נפלא בדרך של משל ונמשל... מתאים כ- "דבר תורה לפרשת ראה"

מדוע הלוי שמח?!

 

 

"ושמחתם לפני ה' אלוקיכם אתם ובניכם ובנותיכם ועבדיכם ואמהותיכם והלוי אשר בשעריכם כי אין לו חלק ונחלה אתכם"

 

סיפור נפלא שמביא הרב ברונשטיין בספרו

 

בעיר אחת חיו שני עשירים גדולי שהיו שונאים זה את זה. לימים אירס אחד את ביתו עם חתן בן משפחה מכובדת ומהוללת.

 

התקנא העשיר השני בשידוך הנאה שעשה בעל דבבו. לא עברו ימים מועטים והתברר למחותן כי חתנו הוא בעל מידות רעות ומגונות מיהר העשיר וקרא לשדכן ולחש על אוזנו את כל הידוע לו וביקש ממנו כי ימהר ויפטור אותו מעונשו של זה.

 

מיהר השדכן הממולח אל ביתו של העשיר השני והציע לו את השידוך בספרו לו כי השידוך עם הראשון עומד  להתבטל. שמח העשיר ונתן את הסכמתו המידית לשידוך ולא עברו שעות מעוטות והחתן ביטל את התקשרותו הראשונה והשתדך עם ביתו של העשיר השני.

 

בהגיע זמן החתונה הוזמן המחותן הראשון ולאחר המשתה רקדו שני העשירים ריקוד של שמחה כנהוג.

האחד רקד בהתלהבות על זה שזכה בשידוך והשני רקד בכל עוז על שזכה להיפטר ממנו...

 

 

כן הוא גם הנמשל - אמר המגיד מדובנא:

 

הקב"ה מייפה בעיני כל אחד ואחד מישראל את משלח ידו על כן כאשר הישראל אוסף את תבואתו - הוא שמח בה ובברכתה ואילו הלוי שמח על שהקב"ה פטר אותו מכל העמל הזה... 

 

זה מה שנאמר בפסוק: "ושמחתם לפני ה' אלוקיכם אתם ובניכם ובנותיכם ועבדיכם ואמהותיכם והלוי אשר בשעריכם"

 

גם הלוי שמח ומדוע? "כי אין לו חלק ונחלה אתכם!"...
למשל בחרוזים לפרשת ראה>>>לחץ כאן

למאמר הבא