ראה- ההבדל בין ילד למבוגר

הגאון ה"חפץ חיים" זצ"ל לנוער נושר, מדוע בת היענה אכזרית?! כיצד המחיש החפץ חיים לילד שביקש להפסיק את לימודיו את ההבדל בין ילד למבוגר הנלמד מבת היענה...

ההבדל בין ילד למבוגר

 

"ואת בת היענה"

 

מובא בספר וקראת לשבת עונג סיפור שסיפר יהודי מן העיר לאודז' שבהיותו בחור צעיר בזמן מלחמת העולם הראשונה:

 

היו נערים רבים בעירו עוסקים במסחר וביקש גם הוא לשלוח יד בעסק כל שהוא, אולם אביו התנגד לכך בכל תוקף.

 

באותם ימים שהה בעירם ה"חפץ חיים" על כן החליטו הנער ואביו לעלות אל הרב ולשאול את פיו הקדוש בעניין זה

 

עלו השניים והציעו את טענותיהם לפני רבן של ישראל. האב טען כי הוא חושש שבעקבות המסחר ירד בנו ברוחניות ולעומתו טען הבן כי גם אביו סוחר ומאומה לא אירע לו מכך...

 

שמע ה"חפץ חיים" את טענותיהם ואמר: מצאנו בעל חיים אחד המוזכר בתנ"ך אכזרי! בעל חיים הזה הוא בת היענה עליה נכתב באיכה: "בת עמי לאכזר כיענים במדבר".

 

ואיזו אכזריות מצאנו בבת יענה? - שאל ה"חפץ חיים"

 

אלא - תירץ ה"חפץ חיים" - בת היענה מטבעה היא אוכלת ומעכלת הכול ואפילו זכוכית! אלא שהיא בטוחה שגם גוזליה הרכים יכולים לעכל זכוכית כמותה לכן היא נותנת להם לאכול ממנה ואין היא שמה על ליבה שהדבר מזיק להם וגורם למותם!...

 

 

כן הדבר גם בעניין המסחר - סיים ה"חפץ חיים":

 

אביך אמנם עוסק במסחר אלא שהוא יכול לעכל את אורחות השוק ואין הדבר משפיע עליו לרעה כלל ואילו אתה עדיין צעיר ורך בשנים ועליך הדבר ישפיע גם ישפיע על כן שוב אל בית המדרש ללמוד תורה וייטב לך!...
לעוד סיפור לפרשת ראה>>>לחץ כאן

למאמר הבא