ראה- מעשר מביא מזל!

ובנו של ריש לקיש" על התלות בין מעשרות לעושר. "סיפור ממדרש תנחומא" על אחד שלא עישר משדהו ולשנה האחרת נשאר רק המעשר... "וורט לפרשת ראה" של הרב שלמה לווינשטיין

מעשר מביא מזל!

 

"עשר תעשר את כל תבואת זרעך"

 

הגמרא במסכת תענית ט. מספרת:

שיום אחד פגש רבי יוחנן את בנו של ריש לקיש (ילד שהיה יתום) ושאלו: "מה למדת היום?"

 

השיב הילד: בחומש דברים את הכתוב "עשר תעשר את כל תבואת זרעך".

מדוע יש כפילות במילים "עשר תעשר"? - שאל הקטן את רבי יוחנן

 

ענה לו רבי יוחנן: "עשר" בשביל "שתתעשר"! כמו שכתוב (מלאכי ג, י): "הביאו את כל המעשר אל בית האוצר וגו' והריקותי לכם ברכה עד בלי די".

 

 

ומביא שם התוספות סיפור ממדרש תנחומא על פרשת ראה:

מעשה בעשיר שהייתה לו שדה שהוציאה בכל שנה אלף כור חיטים, והיה מפריש

מאה למעשר. קודם מותו הזהיר לבנו שיפריש המעשה כראוי.

 

אולם הבן צרה עינו וקימץ במעשר, עד שלבסוף השדה הוציאה רק מאה כור בבלד, כמו המעשר שבתחילה, כמו שפירש רש"י על הפסוק (במדבר ה, י): "ואיש את קדשיו לו יהיו" – דהיינו 'המעשרות' שאם אינו נותן מעשר, סוף שאין שדהו אלא המעשר בלבד.

 

 

בספר ומתוק האור מובא רמז נחמד לכך שהמעשר מביאה את מזלו של האדם:

הרי התורה אומרת לאדם, תן צדקה, וכמה שתיתן - הנתינה תביא לך מזל.

 

איך?

 

"עשר תעשר" - "עשר" את המילה "תעשר", כלומר:

עשירית של האות ת' (=400)  הוא מ'  (=40).          ת > מ

עשירית של האות ע' (=70)  הוא ז'  (=7).                ע > ז

עשירית של האות ש'  (=300) הוא ל'  (=30).          ש > ל

עשירית של האות ר'  (=200)  הוא כ'  (=20).          ר > כ

 

קבלנו: "מזלך".

 

כלומר, המעשר - הוא מזלו והצלחתו של האדם!...

 


לסיפור נוסף - פרשת ראה>>>לחץ כאן

למאמר הבא