ראה- לתת יותר, זה לקבל יותר!

שמזונותיו מצומצמים עליו להתאמץ יותר במצוות הצדקה. האדם אומר: "עכשיו המצב קשה אני לא נותן כעת, וכשיהיה לי הרבה אני ייתן בשפע"... – אין הוא אלא נבער מדעת...

לתת יותר - זה לקבל יותר!

 

"נתון תיתן לו ולא ירע לבבך בתתך לו כי בגלל הדבר הזה יברכך ה' אלוקיך בכל מעשך ובכל משלח ידך"

 


הגמרא במסכת גיטין דף ז. מביאה:

שבאם רואה אדם שמזונותיו מצומצמים שיעשה יותר צדקה וע"י זה יתרבו נכסיו, וכל שכן זה שנכסיו מרובין שמחוייב לעסוק הרבה בצדקה.

 

אבל האדם אומר: "עכשיו המצב קשה אני לא נותן כעת, וכשיהיה לי הרבה אני ייתן בשפע"... – אין הוא אלא נבער מדעת

 

משל למה הדבר דומה:

 

מספרים שפעם היה כפרי שאירס את בתו לבחור בן תורה.

שמע הכפרי על מנהג שנותנים ש"ס לחתן, בירר היכן ניתן לקנות, ונסע לבני ברק, לקנות את הש"ס ולשלחו אל החתן.

 

אכן קנה ש"ס 'עוז והדר' - של 'מתיבתא' עבה מאוד. כשרצה לשלוח את הש"ס, נכנס לסניף הדואר בעיר, ניגש אל הפקיד וקנה 'בול' בשקל אחד!.

 

לקח האיש את הבול, הדביק על הקופסא, ורשם: "לכבוד החתן היקר רח'..." ומסר את החבילה לפקיד תוך שהוא מבקש: "תשלח לי את זה בבקשה..." ופנה ללכת.

 

קורא לו הפקיד: "סליחה... רק רגע, תמתין בבקשה על מנת שאשקול את החבילה. הפקיד שם את החבילה על המשקל וקובע: "אדוני אתה צריך להוסיף בולים!"

 

"מדוע ולמה?!" - שואל הכפרי

 

מסביר לו הפקיד בסבלנות: "כי החבילה שלך כבדה ושוקל הרבה... ואתה שמת רק בול אחד של שקל"...

 

אומר לו הכפרי בתמיהה: "מה יש לך?! ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר! אתה טוען שהחבילה כבידה ויש להוסיף בולים?!

 

"אכן כן!" – השיב הפקיד בנימוס, כשהוא לא מבין לאן הכפרי חותר...

 

 כאן הכפרי לא יכל והתפרץ בצחוק: "חחחח... - אם נוסיף בולים החבילה תהיה יותר כבדה!"...

 

 

זהו המשל והנמשל ברור מאליו:

 

אומר הקב"ה, אתה רוצה שהכסף יגיע? תדביק בולים! - תן לעניים!

 

"כי בגלל הדבר הזה יברכך ד' אלוקיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך!" ומה אומר האדם? עכשיו קשה, עכשיו החבילה כבידה ואם אני ייתן כסף לצדקה הרי החבילה תהיה יותר כבידה!....

 

הבה לא נהיה כאותו כפרי נבער...
למאמר הבא