ראה- תורה של כפרי

כפר גידול, שהיה נחשב כצדיק נסתר, וגדולי דורו הרבו לכבדו ולהעריצו להעביר מסר נוקב מפרשת השבוע, לרבי אברהם משה מפשיסחה ורבי יצחק מוורקא שניסו לבחון אותו...

תורה של כפרי

 

"ראה אנכי נתן לפניכם היום"

 

מסופר על רבי הירשלי, איש כפר גידול, שהיה נחשב כצדיק נסתר, וגדולי דורו הרבו לכבדו ולהעריצו.

 

פעם ביקרו בביתו רבי אברהם משה מפשיסחה ורבי יצחק מוורקא ורצו לתהות על קנקנו.

 

הדבר היה בפרשת "ראה", פתחו שני הצדיקים בדברי תורה וביקשו מרבי הירשלי שיגיד אף הוא דבר מה וכך חשבו לבחון אותו.

 

נענה רבי הירשלי ואמר: 

מה יכול כפרי כמוני לומר? תורה כפרית... כתוב "ראה אנכי"...

פירוש: יסתכל כל אחד ב"אנכי" שלו, אל יפזול לעברו של הזולת ואל יעמידהו לבחינה...למאמר הבא