ראה- מי עולה יותר?

א החפץ חיים בדרך של סיפור על מנת להסביר איזו תועלת יש לקדוש ברוך הוא מאתנו (- אלו שיש להם הכול ולא חסר להם כלום) יותר מאותו אביון.

מי עולה יותר?

 

"כי יהיה בך אביון מאחד אחיך"

 

פעם אחת, ערך נפוליאון קיסר צרפת, ביקור פתע במחנה אימונים גדול, לרגל תרגיל צבאי שעמד להיערך במקום, בהשתתפותם של מאות חיילים רגליים ופרשים.

 

הייתה זו שעת בוקר מוקדמת מאד, והמפקד הממונה על התרגיל עדיין נם את שנתו...

 

מאות החיילים נעמדו בשורות מתוחות לכבודו של הקיסר האדיר, והמתינו בדריכות למוצא פיו.

 

חיילים! רעם הקיסר - בקולו אם יש בכם אחד שיודע לנהל את התרגיל במקומו - של המפקד, שיצעד שני צעדים קדימה. אחד החיילים צעד והתקדם שני צעדים.

 

"אתה יודע לנהל תרגיל צבאי כה רחב?" - שאל הקיסר.

 

"אכן כן!" הצדיע החייל.

 

"אם כך התחל בתרגיל!" -  פקד הקיסר.

 

החייל המאומן להפליא שלט היטב במאות החיילים והפרשים, והתרגיל התנהל למופת לשביעות רצונו של הקיסר שצפה בו מגבעה הסמוכה.

 

כאשר הסתיים התרגיל, הגיע המפקד שהיה אמור לפקד על התרגיל, עיניו היו עדיין עם 'קורי שינה'...

 

העמיד הקיסר את המפקד והחייל זה לצד זה ושאל את המפקד: "אמור לי, כמה אתה מרוויח מקופת הצבא בכל שבוע?"

 

"מאתיים וחמישים רובל!" - השיב המפקד.

 

"ואתה, חייל! כמה אתה מרוויח - מקופת הצבא בכל שבוע?" - שאל הקיסר

 

"עשרים רובל" - השיב החייל.

 

"שומע אתה" - רעם הקיסר בקולו על המפקד – "כמה אתה עולה לי בכל שבוע, וכמה החייל הפשוט עולה לי בכל שבוע? ומה יש לי ממך שאין לי ממנו?!"...

 

 

מעשה זה, היה נוהג לספר תמיד רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, בעל ה״חפץ חיים״, והיה מסיים ואומר:

 

כך בדיוק שואל אותנו הבורא יתברך: כמה אנחנו כביכול ״עולים״ לו לשבוע, כאשר הוא מספק לנו את כל מחסורינו, וכמה ״עולה״ לו אחר שהוא עני ואביון?...

 


ואם אנו ״עולים יותר״, מה תועלת יש לקדוש ברוך הוא מאתנו יותר מאותו אביון.

 


אם הקדוש ברוך הוא, ״משקיע״ בנו יותר - סיים ה״חפץ חיים״ עלינו לדאוג ש״יצא״ לו מאיתנו יותר...


למאמר הבא