שופטים- ה' מחפש תמימות

פתו של האר״י הקדוש הממחיש בצורה מצמררת מהי כוחה של תמימות, ומדוע ה' דורש מאתנו: ״תמים תהיה עם ה׳ אלוקיך״ אדם המתהלך לפני ה׳ בתמימות גורם לו נחת רוח...

ה' מחפש תמימות

 

התורה מתווה לנו דרך בעבודת השם״תמים תהיה עם ה׳ אלוקיך״ לנהוג בתמימות אל מול מצוות ה׳ שבזה נגרם נחת רוח גדולה להקב״ה.

 

על מנת להבין את מעלת התמימות נביא סיפור שהתרחש בתקופתו  של האר״י הקדוש:

 

באחת העיירות הסמוכות למקום מגוריו של האר״י הקדוש נתמנה רב צעיר כרב קהילה. באותה קהילה חי איש פשוט ותמים שהתפרנס מיגיע כפיו.

 

יום אחד שמע את דרשתו של רב העיר שעסקה אודות לחם הפנים שהיה בבית המקדש אמר לעצמו אותו יהודי: ״הרי גם בית הכנסת נקרא מקדש מעט אם כן, בוודאי מצווה גדולה תהיה לי אם אביא לארון הקודש את לחם הפנים"!

 

 גמלה בליבו החלטה לאפות בכל ערב שבת שתים עשרה חלות ולהניחן בארון הקודש שבבית הכנסת השכונתי.

 

אמר ועשה, יום שישי הגיע ומיודעינו אפה תריסר חלות קלועות, הביאן לבית כנסת, הניחן לפני ארון הקודש והתפלל בתמימות להקב״ה שיקבל את המנחה מידו - ואת לחם הפנים שהכין לכבודו יקח הקב״ה אליו לשמי מרום. לאחר שסיים האיש את תפילתו שם האיש את פעמיו לביתו להתכונן לקראת השבת המתקרבת.

 

 מה רבה הייתה שימחתו עת פתחו ת ארון הקודש למחרת והנה החלות אינם ״בוודאי קיבל הקב״ה את המנחה מידי״ חשב האיש ולא גילה את סודו לאיש. בליבו גמלה החלטה בכל שבת הוא ישמח את הקב״ה ויכין לכבודו את ״לחם הפנים״.

 

שמש עני ולו שישה בנים היה בבית הכנסת, ביום שישי האחרון כבר לא יכל לסבול את חרפת הרעב בה מצויים הוא ומשפחתו, מה עשה? התפלל בכל מאודו לה׳ שלפחות חלות ימציא לו לשבת. בצהרי יום שישי ניגש לבית הכנסת על מנת לנקותו ריח החלות הטריות מילא את בית הכנסת.

 

הוא ניגש לארון הקודש והנה 12 חלות מוכנות לשבת. הוא הבין שה׳ שמע את תפילתו ושלח לו לחם משמים... וכך בכל שישי זה מביא וזה לוקח.

 

בשישי אחד התעכב הרב בביה״כ והנה מגיע היהודי התמים ושם פעמיו אל ארון הקודש שבידיו ״לחם הפנים״. לפליאתו של הרב הסביר בתמימות שבכל יום שישי הוא מביא לה׳ את לחם הפנים... גער בו הרב וביקשו לחדול ממנהגו לאלתר.

 

ביום ראשון הוזמן הרב אל האר״י הקדוש שצפה ברוח קודשו בנעשה. משהגיע הרב אליו גער בו האר״י ואמר לו:

 

 ״תדע לך שמנעת מהקב״ה נחת רוח גדול שהיה לו בכל יום שישי מאותו יהודי תמים - תמהה אני אם תשלים את שנתך...״ ואכן לאחר כמה חודשים נפטר הרב לבית עולמו.

 

זוהי כוחה של תמימות הבה נתהלך לפני ה׳ בתמימות ונגרום לו נחת רוח...
לסיפור נוסף לפרשת ראה>>>לחץ כאן

למאמר הבא