שופטים- איסור לקיחת שוחד

- ראה. ויכוח שהתנהל בין הגאון רבי יוסף דוב סולובייצ'יק עם שופט רוסי שבו רבה של בריסק מוכיח את האמת שבחוקי התורה... מדוע אין איסור על נתינת שוחד? כמו אצל הגויים?! ומה באמת נכון יותר?...

איסור לקיחת שוחד


"ולא תיקח שוחד"

 

הרב רובינשטיין מביא בספרו מעשה נפלא המוכיח את האמת שבתורתנו הקדושה:

 

פעם אחת נפגש רבה של בריסק הגאון רבי יוסף דוב סולובייצ'יק עם שופט רוסי.

 

החוקים שלנו - אמר השופט הגוי - טובים מהחוקים שלכם. למשל: לנו יש חוק נגד שוחד מענישים גם את השופט וגם הנוטל השוחד ואילו אצלכם על פי דיני התורה האיסור רק לקחת את השוחד ואילו נותן השוחד אינו עובר על שום איסור.

 

אדרבה - השיב הרב מבריסק - דווקא מפני כך דין התורה שומר יותר על יושר הדין.

 

על פי חוקכם הדיין אינו חושש כלל לקחת שוחד משום שבטוח הוא שנותן השוחד לא יגלה את הדבר לאיש

שהרי אם יתגלה הדבר ייענש גם הוא.

 

אולם על פי חוקי התורה - סיים הרב - אין הדבר כן. כל דיין חושש מאוד ליטול שוחד שמא יבוא הנותן ויגלה את מעשיו...

 סיפור לפרשת שופטים>>>לקריאה לחץ כאן

למאמר הבא