שופטים- דעת תורה מהי?

הי דעת תורה" ניתן ללמוד מן הסיפור הבא עת בא הרב מן שליט"א לרב חיים קנייבסקי בשאלה, ותשובתו החודרת של הרב מבטאת את ההסתכלות של דעת תורה - להביט לדבר בעין של תורה - זוהי דעת תורה!

מהי דעת תורה?


"לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל"


יש סיפור נפלא שפעם בא הרב מן שליט"א לרב חיים קנייבסקי בשאלה: 


אביו קנה לזקן אחד תפילין מהודרות וכעת הזקן נפטר, ואין הוא יודע אם האבא (שנפטר גם הוא) נתן לו זאת במתנה (ואז התפילין עוברים לילדים היורשים) או אולי נתן האבא את התפילין בהשאלה ואז הוא זוכה בהם?


תוך כדי דיבור הוא הוסיף: "ריב על התפילין בין האחים לא יהיה, כיון שאחד לא נורמלי (חולה ה' ישמור) והוא פטור, ואחד נורמלי אבל אינו מניח תפילין..."


הביט בו הרב קנייבסקי ואמר לו: ההיפך, איך אתה מבין?! 


זה ששוטה הוא הנורמלי כיון שהוא שוטה איננו מניח תפילין כי הוא פטור. לעומתו, אחיו הבריא איננו נורמלי שכן חייב הוא להניח תפילין ואינו עושה כן...


זו הסתכלות של דעת תורה - להביט לדבר בעין של תורה - זוהי דעת תורה!


 


שוחד מעוור גם עיני צדיקים>>>לקריאה לחץ כאן

למאמר הבא