שופטים- הקב"ה אוהב את הדין

ר הקב"ה למשה רבנו: "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך" מהדוע מדגיש הקב"ה את השייכות למשה רבנו: "לך"?! ביאור נפלא של מדרש רבה ותירוץ נוסף של ר' לוי בדרך של משל ונמשל...

הקב"ה אוהב את הדין

 

"שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך"

 


מדוע הקב"ה מדגיש דווקא לך (=למשה)?!

 

מדרש רבה מבאר:

 

כל דבר שמסר משה נפשו עליו נקרא על שמו:

 

 על התורה – "זכרו תורת משה עבדי"- היה 40 יום בהר סיני "לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי".

 

על ישראל - "לך רד כי שחת עמך" (הרי הם נקראים עמו של ה'?) אלא "ויפן כה וכה" מסר משה נפשו על ישראל ונקראו על שמו.

 

על הדינים -  "תתן לך" (הרי זה של ה', "משפטי ה' אמת"?) אלא שכשיצא ביום השני אומר לו דתן: "מי שמך לאיש שר ושופט", זאת אומרת שביום הראשון משה היה השוטר וביום השני שופט, ובכל מקום שראה עוולה התערב.

גם כשהגיע למדיין וראה את בנות יתרו התערב לטובתן ומסר נפשו - "ויקם משה ויושיען" מדינים ברח ולדינים חזר...

 

 

תירוץ נוסף:

לך- להנאתך ולטובתך (כמו שלח לך)  מה ההנאה שיש כאן?

 

 

ר' לוי משל למה הדבר דומה:

 

למלך שהיו לו בנים הרבה, והיה אוהב את בנו הקטן. והיה לו פרדס אחד שהיה מחמד עיניו. אמר המלך - אתן את הפרדס האהוב עלי לבן האהוב עלי.

 

נמשל:

אומר הקב"ה - מכל האומות אני אוהב רק את ישראל, שנאמר "כי נער ישראל ואוהבהו", ומכל מה שבראתי איני אוהב אלא את הדין, שנאמר "כי אני ה' אוהב משפט". ולכן את השופטים והשוטרים אתן לעם ישראל...

 

אומר ה' לישראל:

בזכות שאתם מקיימים משפט אני מתרומם ומתגדל, שנאמר "ויגבה ה' צבאות במשפט" (תפילת ראש השנה) והא-ל הקדוש נקדש בצדקה בזכות המשפט, אני עושה צדקה עמכם.

 

כל הסיבה שנחרבה ירושלים זה בגלל שלא עשו בה משפט צדק, לכן נקראת "ירושלים עיר הצדק".

 

ולכן אומר הנביא: "שמרו משפט ועשו צדקה כי קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להגלות"...
משל ונמשל לפרשת השבוע שופטים>>>לקריאה לחץ כאן

למאמר הבא