שופטים- שבעת השערים שיש לאדם

פלאות לשאלה : מדוע דיברה התורה בלשון יחיד בעניין השופטים והשוטרים? הרי היא מדברת לכאורה לכל ישראל?! ותשובותיהם המופלאות של: "נחל קדומים" של החיד"א, ה"שפת אמת"והספר "אור הצבי" משלים את העניין בדרך מיוחדת משלו...

שבעת השערים שיש לאדם

 

"שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך"

 

נשאלת השאלה:

מדוע פונה ה' לעם בלשון יחיד? למה "לא תתנו לכם" - הרי מדברים לכלל ולא ליחיד?!

 

הספרי מבאר:

 

מעל הדיינים ממנים אחד מלמעלה (כמו שכתב החינוך שממנים 70 איש לסנהדרין ואחד נשיא עליהם(

 

מבאר "נחל קדומים" של החיד"א (מביא בשם ר' חיים ויטאל וכן מובא בשל"ה הקדוש):

 

שזה מדבר לכל אדם שעליו למנות שוטרים לכל שעריו. לכל אדם 7 שערים:

2  עיניים, 2 אוזניים, 2 נחיריים, פה אחד - סה"כ 7 שערים.

 

צריך לדעת מה מותר לראות, לשמוע, לדבר או להריח (-ריח תקרובת ע"ז אסור)...

 

בסיום דבריו כותב החיד"א שמי שזוכה לשמור על פתחיו עליו נאמר "פתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים".

וזו מידה כנגד מידה: מי שזוכה לשמור על הפתחים שלו יזכה שיפתחו לפניו ש"י עולמות, ומי שישכיל וישנה דרכיו וישמור אז יפתחו לו שערים עליונים (ר' חיים ויטאל).

 

תירוץ נפלא מביא גם ה"שפת אמת": 

 

וכנגד שופטים ושוטרים תיתן לך בשכל שעריך ניתנו לנו תפילין של יד ותפילין של ראש. 

 

תפילין של יד- כנגד השוטר, הרודה את העם ברצועה = ביד

תפילין של ראש כנגד השופט שכל תפקידו לשפוט במחשבה = בראש.

 

 

ספר "אור הצבי" משלים את העניין בדרך מיוחדת:

 

כל השערים של האדם נמצאים בראש, לכן יש שני שי"ן בתפילין של ראש - אחד עם 3 רגלים ואחד עם 4 רגלים, סה"כ 7 רגלים כנגד 7 פתחים שבראש. (אנחנו יודעים שזה כנגד 3 אבות ו-4 אימהות)

 

וזאת כדי לאפשר לאדם להתמודד עם הניסיונות שיש ב-7 השערים שיש בראש.רעיון נוסף לשולחן השבת>>>לקריאה לחץ כאן

למאמר הבא