שופטים- מי שלוקח שוחד לבסוף מטה משפט!

ופטים". "לא תטה משפט לא תיקח שוחד" התורה מחברת את לקיחת השוחד עם עניין הטיית המשפט, ולא בכדי. ספר "לחם לפי הטף" מצא מלבד הקשר הישיר (שהתורה אומרת "כי השוחד יעוור עיני חכמים...") גם רמז באותיות המילה "שחד"...

מי שלוקח שוחד לבסוף מטה משפט!

 

"לא תטה משפט לא תיקח שוחד"

 

איסור לקיחת שוחד ואיסור הטיית הדין מצורפים ביחד בפסוק אחד: "לא תטה משפט לא תיקח שוחד". 

 

את הקשר ביניהם מצא ספר "לחם לפי הטף":

 

ש   ח   ד   <=   ת   ט   ה   

 

האותיות שבאות לאחר האותיות המרכיבות את המילה "שחד" הם כדלקמן:

 

אחרי ש => ת, אחרי האות ח => ט ואחרי האות ד => ה

 

לומר לשופט אם תיקח שוחד אז בוודאי שתטה משפט...דרשה קצרה לפרשת שופטים>>>לקריאה לחץ כאן

למאמר הבא