שופטים- "קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחרים"

את המשפט = בתי המשפט דווקא למשה רבינו? למה כתבה התורה תתן 'לך'?! סיפור על דרכו של רב פוסק שקיים את מאמר חז"ל: "קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחרים" הלכה למעשה ולמד דין זה מפרשת השבוע שופטים...

 "קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים"

 

 

"שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך ושפטו את העם משפט צדק"

 

מדוע התורה מייחסת את המשפט = בתי המשפט דווקא למשה רבינו? למה לא כתבה התורה תתנו 'לכם'?

 

נביא סיפור שיבאר זאת:

 

היו שני שכנים שהחצרות שלהם היו זה לצד זה. האחד היה מתפרנס מייבוש תאנים- היה שוטחם בחצרו ומוכרם בשוק.

 

שכנו ששתל עץ בגינתו ולא השגיח עליו החל העץ להתעקם וככל שגדל הסתיר חלק ניכר מקרני השמש עד שבגינת חברו לא האירה השמש, והדבר פגע בפרנסתו. כל ניסיונותיו לשכנע את השכן עלו בתוהו.

 

בעירם היה רב בקיא ופסק דינו היה חד וחריף, ובתוך כמה דקות בעלי הדין קיבלו תשובה. החליט מיודענו לתבוע את שכנו לדין תורה.

 

מששמע הרב את טענותיהם ביקשם לבוא למחרת. השמש של ביה"ד התפלא - מעולם הרב לא דחה משפט יותר מ-10 דקות הפסקה.

 

משניגש לרב ביקשו הרב לגשת לרבנית לקחת מסור ולנסר את העץ שבגינתו. השמש עשה כדבר הרב וכרת את העץ.

 

למחרת הגיעו בעלי הדין והרב פסק שהשכן צריך לכרות את העץ.

 

השכן כעס על הרב ואמר- "זהו פסק הדין? והרי אני כל יום עובד בדרך לעבודה ורואה שהעץ של הרב אף הוא עקום ומסתיר את השמש מגינת השכן?"...

 

 אמר לו הרב: "גש לביתי ותראה מה עשיתי אמש לעץ שלי, ועשה כן גם אתה!"...

 

התורה אומרת לנו הוראה: "שופטים ושוטרים תיתן לך" - קודם כל על הדיין לבדוק את עצמו, ורק אח"כ "ושפטו את העם משפט צדק" - הדין שלהם יתקבל על בעל הדין.

 

"קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים"... 

 

רעיון לזה: כשאדם מצביע על השני עקב כך שהוא מאשים אותו - אצבע אחת מופנית כלפי הנאשם ו-3 אצבעות כלפי המאשים.

לומר- בדוק את עצמך, יתכן ואתה אשם פי 3 במה שאתה מאשים...

 וורט לפרשת שופטים>>>לקריאה לחץ כאן

למאמר הבא