שופטים- לקבל הכוונה

לפרשת שופטים בדרך של משל ונמשל המבטאים את הצורך לקבל הכוונה מרב ומורה דרך. אנחנו מייחלים לאושר. אם לא נדע להצביע על הנקודה הבעייתית לא נגיע אליו לעולם... לכך דרוש שופט שיכוון וידריך...

לקבל הכוונה

 

הפרשה פותחת ב"שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך"

 

נדמיין לעצמנו

יסתכל אדם מן הישוב על השוטרים המתרוצצים בעיר ואינם עושים מאומה. יצחק וישאל- על מה משלמים להם? כשיספרו לו שזה מהמיסים שלו הוא יגיד: בוא נחסוך, אין צורך בהם!...

בוודאי שאינו צודק, שכן גם אם הוא הגון וישר יש כאלה שהם גנבים ושודדים.

 

וזהו שאמרו חז"ל: "התפלל בשלומה של מלכות שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו".

 

אבל אם נתבונן נראה שהשוטרים לא נועדו לאנשי הפשע, אלא להרתיע את האנשים ההגונים שנשארו, כאותו פתגם: "אין נועלים את הדלת מפני הגנבים", שהרי אלו יודעים לפרוץ גם דלתות נעולות. את הדלת נועלים כדי לא להעמיד במבחן אנשים הגונים...

 

כאן מלמדת אותנו התורה לשים עליכם רב או משפיע שמוסכם על שניכם שיבנה את הזוגיות ואת ההתנהלות שלכם בצורה נכונה. שופטים ושוטרים תיתן לך = לעצמך, בכל שעריך = בכל מעשיך ופעולותיך, לדעת שאיננו יכולים לסמוך על עצמנו... ואותו אחד יכוון אותנו במה להשתפר.

 

יוסבר ע"פ משל:

 

אחד חלה במחלה של צחוק, ומכל דבר צחק והתבדח. הלך לרב וזה יעץ לו ללכת להלוויה. בשעת ההספד ראה את כובעו של המספיד עקום ופרץ בצחוק עד שהעיפו אותו.

 

הלך ללוח מודעות ראה מודעת אבל, השם של האיש הצחיק אותו... 

 

הלך לבית הקברות ראה מצבה עקומה והתגלגל מצחוק.

 

הלך לרב ואמר: לא נרפאתי. הרב אמר לו: בא איתינגשו לבית של גוסס, כל המשפחה בוכה, הרופא מיואש ומתאנח. גחן האיש ולחש לחכם: על המשפחה אני לא מתפלא- איש יקר אבד להם, אך פעם ראשונה שאני רואה רופא בוכה. הייתכן?! הרי זו לא הפעם הראשונה שהוא עם גוסס?

 

שמע הרופא ואמר לו: זה מקרה מיוחד, שכן החולה אילם וחירש ומשותק. אז מה? הקשה המבקר.

 

השיב הרופא: הלא תבין, מחלתו איננה קשה, אך מתוך שאינו אומר מה הבעיה אינני יודע איך וכיצד לרפא אותו. הרי אילם ומשותק הוא, נאנח ונאנק הוא ואין תרופה להציע... 

 

רק אז התגלגלה דמעה מאותו מצחקק...

 

כן הוא הנמשל:

 

אנחנו מייחלים לאושר. אם לא נדע להצביע על הנקודה הבעייתית לא נגיע אליו לעולם...

 

לכך דרוש שופט שיכוון וידריך...סיפור לפרשת שופטים>>>לקריאה לחץ כאן

למאמר הבא