כי תצא- "השב תשיבם"

ון הצדיק רבי יוסף יוזל הורוביץ ה"סבא מנוהברדוק" כיצד שמר על אבידה במשך שבע שנים והחזירה לבעליה...

השב תשיבם 

 

בספר וקראת לשבת עונג מובא מעשה על ה"סבא מנוהברדוק:"

 

פעם אחת בהיותו בדרך הגיע הגאון הצדיק רבי יוסף יוזל הורוביץ ה"סבא מנוהברדוק" לעיירה אחת ונכנס לאכסניה שבה.

 

בערב שבת ביקש הסבא מברשת לניקוי הבגדים מאדם אחד שהתאכסן אף הוא באכסניה - אדם זה הגיע ממוסקבה הרחוקה.

 

במוצאי שבת כאשר חזר הסבא מבית הכנסת הזדרז וניגש לחדרו של האיש כדי להחזיר לו את המברשת אולם כבר האיש עזב את האכסניה ונסע לדרכו.

 

הצטער מאוד הסבא ודבר זה הטריד את מנוחתו עד ש... כעבור שבע שנים נזדמן הסבא לנסוע ברכבת ולידו ישב יהודי. בשיחה עימו סיפר היהודי כי מתגורר הוא במוסקבה.

במוסקבה? - שמח הסבא - שמא אתה מכיר אדם פלוני? – בוודאי!!! - ענה האיש - מכיר אני אותו היטב 

 

אם כך - אמר הסבא - עשה נא לי טובה גדולה והשב לאיש זה את המברשת אשר שאלתי ממנו לפני שבע שנים...

 

הסתבר שהוא נשא עימו את המברשת במשך שבע שנים לכל מקום...
דבר תורה לפרשת כי תצא>>>לקריאה לחץ כאן

למאמר הבא