כי תצא- להקריב הכל למען ה'...

מהתנהגותה של היונה... מדוע נמשלו עם ישראל ליונה? מדוע מצווה התורה על מצוות שילוח הקן? למה אסור לקחת את האם? רעיון נפלא לפרשת כי תצא על ייחודיותה של היונה בהקרבה למען בניה ולמען ה' יתברך...

הקרבה למען הילדים אל מול הקרבה למען ה'

 

בפרשת השבוע נצטווינו על שילוח הקן. אדם הרואה ציפור הרובצת על האפרוחים או על הביצים מצווה אותו התורה: "לא תיקח האם על הבנים - שלח תשלח את האם" ורק אח"כ את הבנים אתה יכול לקחת.

 

אל תיגע באימא שלהם!!! מדוע?

 

אם נשים לב כשיונה דוגרת על בניה ונתקרב אליה היא לא תזוז, הוא מוכנה להקריב את עצמה למען ילדיה.

 

אמר הקב"ה: את ויתרת על עצמך- אני אגן עלייך ואצווה בתורה שלא יגעו בך לרעה...

 

במזמור פ"ד (אומרים בפתיחה למנחה) "גם ציפור מצאה בית ודרור קן לה אשר שתה אפרוחיה את מזבחותיך".

מאידך היא מניחה את אפרוחיה אצל המזבח שאם בני ישראל ירצו קרבנות עוף (כשיבנה בית המקדש) שיהיה להם מצוי שם.

 

רואים שבעניין של שלום הילדים היא מגוננת עליהם, אבל בשביל הקב"ה היא מזמנת אותם להיקרב ראשונים למזבח... 

 

לכן נמשל עם ישראל ליונה שמוכנים להקריב את עצמם למען הקב"ה.

 

כמה לקח ומוסר השכל ניתן ללמוד כל אחד לעצמו ובתוך משפחתו...
   משל ונמשל לפרשת השבוע כי תצא>>>לקריאה לחץ כאן

למאמר הבא