כי תצא- במלחמה צריך לגלות יוזמה...

מנחם מנדל מקוצק זצ"ל כהכנה לימים הנוראים, ההשוואה של ניצחון במלחמה בין שתי מדינות לבין מלחמת היצר. יוזמה היא המפתח להצלחה בכל מלחמה - הפתרון של ה"קוצקר רבה" לכתיבה וחתימה טובה...

במלחמה צריך לגלות יוזמה... 

 

"כי תצא למלחמה על אויבך"

 

מפרש רש"י: במלחמת הרשות הכתוב מדבר...

 

רבים מהדרשנים ובעלי המוסר הסבו את פירושם (בעקבות הימים הנוראים הקרבים ובאים) למלחמת האדם ביצרו...

 

"מלחמת הרשות" היא אותה מלחמה המתנהלת ברשותו של כל אחד ואחד בהתמודדות היום יומית עם תאוותיו ורצונותיו.

 

ביאור מיוחד הביא רבי מנחם מנדל מקוצק זצ"ל למבקש לנצח במלחמה הזו:

 

ההצלחה במלחמה בין שתי מדינות,  תלויה ביוזמה שתתגלה בה וביכולת של האחד לצאת אל האויב ולהכותו על אדמתו שלו.

ככל שהאחד ינקוט יותר יוזמות, ולא ישב בחיבוק ידיים כביכול ממתין לאויב כי יבוא... כך גוברים הסיכויים שיקוים בו "ונתנו ה' אלוקיך בידך" כך זה במלחמה מול אויב חיצוני./.

 

מבאר רבי מנחם מנדל מקוצ'ק :

שכן הוא הדבר גם במלחמה הפנימית - במלחמת היצר שאדם מנהל ונלחם מידי יום. כל עוד לא נתת ליצר הרע לחדור לגבולך (הגדרת סייגים וגבולות ברורים) - טובים סיכוייך לנצחו.

אך ברגע שאפשרת לו להתיישב אצלך - קשה מאוד יהיה לך לגרשו מאיתך...

 

אם אלו הן פני הדברים, הרי שהניצחון מול היצר הרע הוא ביוזמות חיוביות שכל אחד מאיתנו יכול לעשות ולהשפיע... זה יכול לבוא לידי ביטוי בעשייה חיובית לזולת ולקהילה: חסד, עזרה וארגון...

 

ויכול להיות גם במתן דוגמא אישית...

 

זכור! כדי לנצח נדרשת יוזמה!!!  עמידה במקום מזמנת את האויב... 

 

 

משל ונמשל לפרשת כי תצא>>>לקריאה לחץ כאן

למאמר הבא