כי תצא- מצוות ה' או רצון ה'?!

ות ה' ולא עושה רצון ה'?" ביאורו של ר' אלחנן וסרמן למצוות בן סורר ומורה. "מהו התיקון לחטא של לקיחת אישה יפת תואר? - בן סורר ומורה". "מהו התיקון לחטא אשת יפת תואר?". "מה מתקנים ההורים של בן סורר ומורה?" מתוך "שיחה שלר הרב רוזנבלום לפרשת כי תצא".

 מצוות ה' או רצון ה'?!

 

"למה נסמכה פרשת אשת יפת תואר לפרשת בן סורר ומורה?" 

 

 

ספר 'ביכורי משה' שואל: 

למה נסמכה פרשת אשת יפת תואר לפרשת בן סורר ומורה? 

והוא משיב:
זה בא ללמד אותך, מה הכפרה לבן אדם שנושא אשת יפת תואר – הכפרה שלו, זה בן סורר ומורה.

ואיך אתה בא לידי כפרה?

 

נקדים:

לר' אלחנן וסרמן, הי"ד (בקובץ שיעורים, חלק ב') יש קונטרס שנקרא 'קונטרס דברי סופרים' , ושם במאמר א', אותיות כ"ג-כ"ד, מדבר ר' אלחנן וסרמן, על ענין  שנקראמצות ה', או רצון ה'.

 

הוא מחלק בין שתי הדברים האלה, בדבר נפלא – ישנם בני-אדם שיעשו את מצות ה', אבל לא יעשו את רצון ה'.

 

איך יכול להיות דבר כזה, "שבן-אדם עושה מצות ה' ולא עושה רצון ה'?"


אומר ר' אלחנן וסרמן – בֹא ותראה, אתן לך מצווה אחת שכתובה בתורה – בלעם הרשע, הקב"ה לא רוצה שהוא יקלל את ישראל, והוא חוזר פעם אחר פעם, ורוצה ללכת לקלל.

 

וכשאומרים לו האנשים שבאו מטעם בלק – למה אתה לא בא? תבוא תקבל כבוד!

אמר להם הרשע הזה (במדבר כב, יח): לֹא אוּכַל לַעֲבֹר אֶת פִּי ה' אֱלֹהָי לַעֲשׂוֹת קְטַנָּה אוֹ גְדוֹלָה.

 

ברגע שמתחיל ללחוץ עליו ללכת, הוא אומר לקב"ה: ריבונו של עולם, מה אני יעשה? -הם לוחצים אותי?!

 

אמר לו הקב"ה – אתה רוצה ללכת?! לך! אבל רק מה שאשים לך בפה, אותו תדבר!

 

 

בלעם היקר! הקב"ה רוצה שתקלל או לא? מה הקב"ה רוצה ממך עכשיו?

ודאי שהקב"ה לא רוצה שתקלל. אז למה אתה הולך?!

(למה ה' איפשר לו ללכת? כי בדרך שרוצה ללכת האדם - מוליכים אותו!)

 

אומר בלעם: אני לא מעניין אותי, מה רצון ה'. אותי מעניין דבר אחד: האם אני יכול, או לא יכול ללכת?

 

"יכול או לא יכול" , זה אחד שמקיים את מצות ה' ולא את רצון ה' .

 

יכול אדם לקיים מצות ה' , בלי רצון ה'.

 

בואו נראה דברים נפלאים, שכותב הספר 'ביכורי משה':

ראית "אשת יפת תואר", רצית וחשקת להתחתן איתה. אתה עומד עכשיו מול הראי, ומסתכל במראה ואומר: "מה הבעיה?!, הקב"ה מתיר לי להתחתן עם האישה הזאת".


היה עליך לשאול: "האם הקב"ה מעוניין שאני יתחתן עם האישה הזאת?"


אבל קשה לעמוד מול המראה ולומר את האמת – הקב"ה יהיה מעוניין שאתה תהיה נשוי לגויה הזאת?!!!


כל אחד יודע, שהקב"ה לא מעוניין שאתה תהיה נשוי לגויה, למרות שהיא תתגייר

אלא מה?

הקב"ה אומר - כִּי תֵצֵא לַמִּלְחָמָה עַל אֹיְבֶיךָ וּנְתָנוֹ ה' אֱלֹהֶיךָ בְּיָדֶךָ וְשָׁבִיתָ שִׁבְיוֹ ...וְרָאִיתָ בַּשִּׁבְיָה אֵשֶׁת יְפַת תֹּאַר.. אתה רוצה? אני מתיר לך להתחתן. (זהו שאמרו חז"ל: "לא דיברה התורה, אלא כנגד יצר הרע").


הקב"ה באמת מאפשר לך, אבל זה לא רצונו יתברך!


אז למה הוא מתיר את אֵשֶׁת יְפַת תֹּאַר? כיוון שזו שעת מלחמה, אני מתיר לך!

 

נחזור לעיקרון של ר' אלחנן וסרמן:

יש אחד שמקיים מצות ה' , ויש אחד שמקיים רצון ה'.

 

"הקב"ה לא רוצה שתהיה נשוי לגויה!"

אומר הקב"ה: "אתה שואל אותי מה רצוני? אני לא רוצה שתתחתן".

 

אבל אם החלטת לקחת גויה, באה התורה ואומרת – דע לך! שמהבן שיוולד מהזיווג הזה, של אשת יפת תואר, יצא לך בן סורר ומורה. ואז:

"וְתָפְשׂוּ בוֹ אָבִיו וְאִמּוֹ וְהוֹצִיאוּ אֹתוֹ אֶל זִקְנֵי עִירוֹ וְאֶל שַׁעַר מְקֹמוֹ. וְאָמְרוּ אֶל זִקְנֵי עִירוֹ בְּנֵנוּ זֶה סוֹרֵר וּמֹרֶה אֵינֶנּוּ שֹׁמֵעַ בְּקֹלֵנוּ זוֹלֵל וְסֹבֵא".

הבן הזה, אומר לך הקב"ה – אתה בסוף מביא אותו להריגה.


בית הדין לא תופס אותו ולא מביא אותו להריגה, אלא ההורים  צריכים להביא אותו!

 

שואל הספר ביכורי משה:

אז מה הרווח הגדול בזה שההורים מביאים אותו?


הם מקיימים את רצון ה'!

כי ההורים לא רוצים להרוג את הילד הזה! (אם אחד מהצדדים לא רוצה, כבר לא הורגים אותו).

 

"וְתָפְשׂוּ בוֹ אָבִיו וְאִמּוֹ" – שתיהם ביחד תופסים אותו, ומביאים אותו לבית הדין, ואומרים: "בְּנֵנוּ זֶה סוֹרֵר וּמֹרֶה אֵינֶנּוּ שֹׁמֵעַ בְּקֹלֵנוּ זוֹלֵל וְסֹבֵא"

בזה הם מקיימים את רצון ה'!

 

הקב"ה רוצה, שילד כזה שעתיד להשחית, עתיד לגנוב ולחלל שבת, שימות זכאי ולא ימות חייב.

בזה שמביאים אותו להריגה, הם מקיימים את רצון ה', חוץ ממצות ה'!

 

"מהו התיקון לאשת יפת תואר? - בן סורר ומורה!"

 

אותו בן-אדם, שהתחתן עם אשת יפת תואר, ששם הוא עשה את מצוות ה', ולא את רצון ה'


מתקן את החטא כך:

הוא לוקח את הבן סורר ומורה והורג אותו - הוא מקיים את רצון ה', חוץ ממצות ה'!

 

 

 

 פרשת כי תצא וההכנה לראש השנה>>>לחץ כאן

למאמר הבא