כי תצא- 'בכר' סמל לפי שניים

ין המבאר מדוע נכתבה המילה בכור ללא האות ואו' והביאור היפה שמביא הספר הטיול לאחי המהר"ל שמתרץ על פי הארי ז"ל

'בכר' סמל לפי שניים

 

"כי את הבכר בן השנואה יכיר לתת לו פי שניים"

 

נשאלת השאלה:

למה כתוב "בכר" חסר ו'?

 

מובא בספר הטיול לאחי המהר"ל שמתרץ  הארי ז"ל:  

שבכל אותיות הא'-ב' ישנם שלוש אותיות שערכן כפול מהאות הקודמת:

ב' הוא כפול מא', כ' כפול מהאות י', והאות ר' כפול מהאות ק', אותיות בכר.

 

ולכן לא כתוב ו' כדי לרמז ע"י אותיות אלו שהבכור מקבל פי שניים.

ואם הייתה כתובה המילה בכר עם האות  ו' לא היה נרמז בזה...

 "משל ונמשל לפרשת כי תצא">>>לקריאה לחץ כאן

למאמר הבא