כי תצא- קשוט עצמך תחילה!

עצה איך יצליח במלאכתו לעורר את בני עדתו לתשובה ולתיקון המעשים ערב הימים הנוראים. ורבי משה טייטלבוים, בעל 'ישמח משה', הביא לו את הדרך מפרשת השבוע שלנו...

קשוט עצמך תחילה!

 

"וביערת הרע מקרבך וכל ישראל ישמעו וייראו".

 

הובא סיפור בעלון 'שיחת השבוע':

באחד מימי חודש אלול בא אל רבי משה טייטלבוים, בעל 'ישמח משה', רב קהילה שביקש עצה איך יצליח במלאכתו לעורר את בני עדתו לתשובה ולתיקון המעשים ערב הימים הנוראים.

 

אמר לו הרבי:

"בפרשת השבוע נאמר: "וביערת הרע מקרבך וכל ישראל ישמעו וייראו".


תחילה עליך לבער כל שמץ רע מקרבך, וכאשר אתה עצמך תהיה נקי מכל חטא ועוון יקויים בך 'וכל ישראל ישמעו וייראו' — שומעי לקחך יושפעו מתוכחותיך, יקשיבו לדבריך ויספגו יראת שמים". למאמר הבא