כי תצא- לא לנצל את הרגש האימהי

חיים זונענפעלד זצ"ל כשבקהילתו רדפו אחרי יהודי שהתייחס יפה לבנו שיצא לתרבות רעה? וכיצד הביא ראיה לכך מפרשת השבוע כי תצא...

לא לנצל את הרגש האימהי

 

"שלח תשלח את האם..."

 

בעיר הקודש ירושלים חי יהודי חסיד וגדול בתורה, שבנו יצא לתרבות רעה ל"ע, והיו אנשים שהתחילו לרדוף את היהודי הזה על שמתייחם באהבה לבנו זה.

 


על זה הגיב הרב הגאון רבי יוסף חיים זונענפעלד זצ"ל:

"לכאורה קשה להבין את מצוות שילוח הקן, וכי יכול אדם לתפוס ציפור שהיא זריזה ממנו לעוף ולהימלט?!"

 

אלא השיב הגאון:

 

בשעה שהאם יושבת בקן שלה והיא מגינה על האפרוחים שלה, גם אם היא מבחינה בבואו של הצייד היא לא עוזבת את האפרוחים. 


וכך למעשה היא נופלת בקלות לידיו של הצייד...

 

נמצא שאדם עומד לנצל את המסירות נפש האימהית של הציפור לאפרוחים שלה.

 

לפיכך אמרה תורתנו הקדושה "שלח תשלח את האם" כלומר אין לך רשות לנצל את הרחמנות שלה כדי ללכוד אותה... 


וכן אתם אל לכם לנצל את רחמנותו של האב על בנו האובד ולהיטפל אליו בשל כך...למאמר הבא