כי תצא- זהירות אפילו במומר

ם מסוכטשוב זצ"ל כיצד גער בחסיד אחד שאמר על האפיקורס "ימח שמו!" וראייתו מפרשת השבוע פרשת כי תצא...
זהירות אפילו במומר

 

"ולא ימחה שמו מישראל"

 

מסופר על חסיד אחד ששוחח פעם עם הרה"ק רבי אברהם מסוכטשוב זצ"ל ונתגלגלו הדברים על אחד מן האפיקורסים, ואמר החסיד על האפיקורס "ימח שמו!".

 

גער בו הרבי ושאל אותו: האם יודע אתה מה הדין במומר שמת בלי בנים ר"ל?

 

שתק החסיד ולא השיב.

 

אמר לו הרבי: "מבואר בירושלמי שמומר שמת בלא בנים, אשתו חייבת בחליצה, וחליצה היא במקום יבום, ומפורש בתורה שמצוות ייבום ציותה התורה כדי ש"לא ימחה שמו מישראל", הרי שהתורה הקדושה דאגה אפילו למומר שלא ימחה שמו, ואתה אומר 'יימח שמו'?! חזור בך!"...למאמר הבא