כי תבוא- למה צריך קללות?

שהביא ה"חפץ חיים" לאלו המפחדים מן הקללות שבפרשתנו המבארים שכל קיומם הוא בעצם להורות לאדם את הדרך הישרה... מתאים כ- "דבר תורה לפרשת כי-תבוא"

 

למה צריך קללות?

 

בפרשת כי תבוא מופיעות צ"ח - 98 קללות שהם למעשה פי שניים מפרשת בחוקותי ששם יש מ"ט קללות = 49

 

לא פעם אנשים מפחדים מהקללות שמא ירדפו הם אחריהם... יש כאלה הנמנעים מלעלות לספר תורה שמא ידבק בהם מן הכתוב בה... זו אגב אחת הסיבות שנהגו בקהילות רבות, שהקורא בעצמו עולה בעלייה שבה הן מופיעות.

 

מסופר על ה"חפץ חיים" שהגיע פעם לבית-הכנסת בפרשת כי תבוא והבחין שכל האנשים בורחים החוצה מפני הפחד שאחזם עקב הקריאה של הקללות בפרשה זו.

 

אמר להם רבי ישראל הכהן מראדין זצ"ל אמשול לכם משל למה הדבר דומה:

 

לאחד שעלה על יצועו, התהפך במיטתו ולא הצליח להירדם, אשתו המסורה דאגה לשלומו שאלה אותו: "מה לך בעלי היקר?! מדוע אינך נרדם?".

 

סיפר לה הבעל בצער: "ראי! מחר אני צריך לעבור ביער ומתיירא אני מן הטורפים המשוטטים שם והאורבים בכל פינה ואינני יודע אם זהו יומי האחרון"...

 

הרגיעה אותו רעייתו ואמרה לו כי יש לה רעיון שעל ידו יוכל לחצות את היער מבלי לראות אותם כלל והיא תוכל לגלות לו רק מחר בבוקר...

שמח האיש וישן שנת ישרים...

 

בבוקר היום שלמחרת רצה האיש ללכת ושאל את רעייתו מהו ה"רעיון"?

 

לקחה האישה חתיכת בד ואמרה לו: לפני כניסתך ליער - כסה את עינך ובכך לא תראה מאומה מן הטורפים..."

 

כן הוא הנמשל - סיים החפץ חיים -  אלו שמפחדים מהקללות דומים לאותו אדם - טיפשים הם. והלא כל מטרת הקללות היא להורות לאדם את הדרך הנכונה ואת התוצאה של זה שבחר בדרך קלוקלת...

 

אם כך הוא, מה אתם בורחים?! תקשיבו...חידוש לפרשת השבוע כי תבוא>>>לקריאה לחץ כאן

למאמר הבא