כי תבוא- "מכה רעהו בסתר"

ן בעל ה"חפץ חיים" המראה מהי הזהירות הנדרשת לאיסור של "המכה רעהו בסתר" = המדבר לשון הרע. ואיך בדוגמא אישית קיים זו ה"חפץ חיים" הלכה למעשה...

"מכה רעהו בסתר"

 

"ארור מכה רעהו בסתר"

 

מבאר רש"י:

 כי ארור זה נאמר על מדבר לשון הרע. בלשונו הוא "מכה" את רעהו בסתר... 

 

בספר "וקראת לשבת עונג" מובא סיפור המראה מהי הזהירות הנדרשת לאיסור של "המכה רעהו בסתר":

 

פעם אחת נסע רבי ישראל מאיר הכהן בעל ה"חפץ חיים" בחברת רב אחר בעניין מצווה.

 

בדרכם עצרו באכסניה אחת ונחו בה מעמל הדרך. בעלת האכסניה שהכירה בהם כי רבנים חשובים הם ערכה לפניהם שולחן והגישה מטעמים רבים.

 

"האם מצא חן בעיניכם האוכל"? שאלה בעלת האכסניה בסיום הארוחה.

 

מצוין! - ענה ה"חפץ חיים" - האוכל ערב מאוד לחכינו.

 

"ואיך אתם נהניתם מהאוכל"? שאלה האישה את הרב השני.

 

האוכל - השיב הרב - היה די טוב אולם היה חסר בו מלח...

 

אספה בעלת הבית את כלי האוכל מעל השולחן ופנתה למטבח.

 

לאחר שיצאה מן החדר פנה ה"חפץ חיים" אל הרב ואמר בצער: "כל ימי נזהרתי מלדבר ומלשמוע לשון הרע והנה עכשיו כאשר נסעתי בחברתך נכשלתי באיסור לשון הרע... אני כה מצטער על שבאתי... בטוח אני כי כל נסיעתנו אינה לדבר מצווה כלל!"...


להכות חבר זה לאו דווקא בפניו..."שיחה לפרשת כי תבוא">>>לקראה לחץ כאן

למאמר הבא