כי תבוא- אשכול ענבים, רימון ותאנה

". "מדוע דווקא במצוות ביכורים מופיע המילה 'גמי'?". "מדוע המשנה מביאה את שלושת הדוגמאות של אשכול ענבים, רימון ותאנה למצוות ביכורים?!" תשובותיהם הנפלאות של הגאון ר' מנחם זמבה הי"ד והגאון ר' מיכל זילבר... "התיקון לחטא המרגלים - מצוות ביכורים"

ביכורים - אשכול ענבים, רימון ותאנה 

 

המשנה (במסכת ביכורים ג, א) אומרת:

 "יוֹרֵד אָדָם בְּתוֹךְ שָׂדֵהוּ וְרוֹאֶה תְּאֵנָה שֶׁבִּכְּרָה, אֶשְׁכּוֹל שֶׁבִּכֵּר, רִמּוֹן שֶׁבִּכֵּר, קוֹשְׁרוֹ בְגֶמִי,וְאוֹמֵר, הֲרֵי אֵלּוּ בִּכּוּרִים"...

 

מעניין לראות, שמעטים המקומות שכתוב בהם גֶמִי, בדרך כלל משתמשים ב: "קושר עליו חוט" , אף פעם לא כתוב גֶמִי מה נתייחד דווקא 'גמי' בעניין הביכורים?

 

מבאר הרב ברוך רוזנבלום:

שהדגש הוא על גֶמִי, כי היות וזה הביכורים הראשונים ומטרת ההבאה היא להודות ולהלל, יש כאן רמז בראשי תיבות של מילה "גמי": גדולים מעשי י-ה-ו-ה.

 

כל מי שקורא את המשנה הזאת, שואל את עצמו מיד שאלה:

"יוֹרֵד אָדָם בְּתוֹךְ שָׂדֵהוּ וְרוֹאֶה תְּאֵנָה שֶׁבִּכְּרָה, אֶשְׁכּוֹל שֶׁבִּכֵּר, רִמּוֹן שֶׁבִּיכֵּר"... 

ידוע שביכורים (בשונה מתרומות ומעשרות - שנוהגים להפריש מכל הפירות) מביאים רק משבעת המינים.


אין ביכורים בתפוחים, ולא באגסים, ולא בחבושים, אך ורק בשבעת המינים.

 

אם זה אך ורק בשבעת המינים, למה המשנה תופסת את שלושת המינים האלה דווקא?!

 

יכלה המשנה לומר: יוֹרֵד אָדָם בְּתוֹךְ שָׂדֵהוּ  משבעת המינים, ורואה פרי שבכר, קושר עליו גמי. מדוע אם כן המשנה כותבת את שלושת הדוגמאות האלה דווקא?!

 

רעיון נפלא שמביא הגאון ר'  מנחם זמבה הי"ד בשם האר"י הקדוש:

"והנה מצוות הביכורים באה לתקן, את חטאם של המרגלים".

 

המרגלים שהוציאו דיבה על הארץ, ודיברו על ארץ ישראל סרה בעקבות הפירות שלהם ואמרו: "כשם שפירות הארץ הזאת משונים, ככה גם אנשיה משונים!...". לקחו – אשכול ענבים, תאנה אחת ורימון אחד.

 

היות והם השתמשו, בשלוש פירות אלו כדי להוציא דיבת הארץ רעה, לכן המשנה אומרת יוֹרֵד אָדָם בְּתוֹךְ שָׂדֵהוּ וְרוֹאֶה תְּאֵנָה שֶׁבִּכְּרָה, אֶשְׁכּוֹל שֶׁבִּכֵּר, רִמּוֹן שֶׁבִּכֵּר... דווקא שלושת המינים האלו כיוון שבשלושת אלו, השתמשו המרגלים להוציא דיבת הארץ רעה...

 

יוצא מכאן, יסוד נפלא ביותר:

גדלם של שלושת המינים הללו - הביאו את המרגלים למסקנה הפוכה מהמתבקש. את אשכול הענבים, נשאו שמונה אנשים. מובא במדרש, שמהאשכול ענבים הזה, עם ישראל (600,000 איש רק גברים בני 20-60 שנה) שתה יין בכל החגים ובכל המועדים והביא נסכים במשך ה-38 שנים במדבר...

 

נתאר לעצמנו, תצרוכת של כל עם ישראל ב-38 שנים רק מהאשכול ענבים הזה...

באים שמונה מרגלים, סוחבים כזה אשכול ענבים על הכתף, ואומרים: "תשמעו, זה ארץ ישראל וזה פריה"...

 

במדרש "הדר זקנים" לבעלי התוספות מבואר גודלו של הרימון:

"פעם אחת נכנסה בתו של הענק בפרדס ואכלה רימון והשליכה קליפתו.

 

לאחר אותה שעה נזכרה הבת שאכלה רימון והשליכה הקליפה חוץ לפרדס שלא יראה אביה הקליפה. ולא הרגישה מן ה-י''ב מרגלים שהיו בתוכה. אמרו זה לזה ראו כמה גבורה יש בנשים קל וחומר באנשים, ולכן הוציאו דבה".

 

אמרו המרגלים – אם אלה בני האדם שם, וזה מה שהם אוכלים, איך נוכל להיכנס לשם?! אומרים חז"ל – הם הגיעו למסקנה, רח"ל, שאפילו הקב"ה לא יכל לנצח אותם. 


אומרת הגמרא (מסכת סוטה לה, א): 

אמר רבי חנינא בר פפא דבר גדול דברו מרגלים באותה שעה "כי חזק הוא ממנו" אל תקרי ממנו אלא ממנו כביכול אפילו בעל הבית אינו יכול להוציא כליו משם.

 

פירש רש"י: בעל הבית - אדון העולם.

 

אומר הגאון ר' מנחם זמבה:

היות והמרגלים השתמשו בשלושת הפירות האלה, כדי להוציא דיבה על הארץ... מה עשה הקב"ה? נתן מצוות ביכורים.

 

אתם תביאו ביכורים בארץ ישראל, להראות את הפירות שבה, ואת השבח של ארץ ישראל...

 

כעת מובן:

לקחו המרגלים את הפירות האלה, כדי להוציא דיבת הארץ רעה, ולכן המשנה מציינת דווקא את שלושת המינים האלה, שבהם אתה מתקן את מה שהמרגלים הוציאו דיבת הארץ. 

 

הגאון ר' מיכל זילבר מוסיף על הדברים האלה ומסביר: 

 

למה דווקא במצות ביכורים, יש מצוה של 'מיקרא ביכורים', שאדם אומר: "וַיְבִאֵנוּ אֶל הַמָּקוֹם הַזֶּה וַיִּתֶּן לָנוּ אֶת הָאָרֶץ הַזֹּאת אֶרֶץ זָבַת חָלָב וּדְבָשׁ: וְעַתָּה הִנֵּה הֵבֵאתִי אֶת רֵאשִׁית פְּרִי הָאֲדָמָה אֲשֶׁר נָתַתָּה לִּי ה'  וְהִנַּחְתּוֹ לִפְנֵי ה' אֱלֹוקיךָ וְהִשְׁתַּחֲוִיתָ לִפְנֵי ה' אֱלֹוקיךָ..."?

היות והמרגלים אמרו, שאין אפשרות שהקב"ה יכניס את עם ישראל לארץ ישראל, כיוון שעם כאלה ענקים, לא ניתן להיכנס לארץ ישראל?!

 

הם השתמשו בפירות כדי להוציא דיבת הארץ רעה, כדי להוכיח, שהקב"ה לא יכל להכניס את עם ישראל, לארץ ישראל...

 

היות והם השתמשו בזה, אומר המביא ביכורים: "וַיְבִאֵנוּ אֶל הַמָּקוֹם הַזֶּה" הנה הקב"ה כן הכניס אותנו! 

 

המרגלים רצו להשתמש בפירות של ארץ ישראל, כדי להוציא דיבה על הארץ, אומרים עם ישראל – הנה, אדרבא, הקב"ה הוצאנו ממצרים, והוציא אותנו מהענקים, והכניס אותנו לארץ ישראל...
סיפור לשבת כי תבוא>>>לקריאה לחץ כאן

למאמר הבא