כי תבוא- לתת עצה הוגנת לשואל!

וור בדרך" הוא גם כאשר בא אלי יהודי לשאול בעצתנו יש לתת לו את העצה הטובה ביותר בשבילו ללא כל שיקול אחר שמעורב בכך!... על עוצמת האיסור וגבולותיו נוכל ללמוד מממעשה שהיה עם הגאון רבי יהושע ליב דיסקין זצ"ל

לתת עצה הוגנת לשואל!

 

"ארור משגה עיוור בדרך"

 

חז"ל מבארים שאין הכוונה ל"עיוור" ממש. אלא כל מי שהוא "סומא" במשהו מסוים, חסר ידע בדבר אחד ובא זה  לבקש ממך עצה אל תיתן לו עצה שאינה הוגנת לו.

 

על עוצמת האיסור וגבולותיו נוכל ללמוד מהמעשה הבא:

 

 

מעשה שהיה שבאו אל הגאון רבי יהושע ליב דיסקין זצ"ל וסיפרו לו על אחד השוחטים שבירושלים ששולח את בניו ללמוד בבית ספר שגדולי ירושלים החרימו ואסרו ללמוד בו.

 

כבוד הרב - כך אמרו - אין זה מין הראוי ששוחט כזה ימשיך לשמש בתפקידו!

 

אכן כן - נענה הרב - אולם אי אפשר להעבירו מתפקידו אלא אם כן תמצאו לו פרנסה אחרת ואז תשתדלו לשכנעו לעזוב את מלאכת השחיטה...

 

עשו האנשים כאשר נתבקשו ומצאו לשוחט משרה אחרת אולם כאשר הציעו לפניו את המשרה החדשה אמר השוחט כי בטרם הוא מחליט הוא מבקש להתייעץ עם רבי יהושוע לייב דיסקין.

 

כאשר בא השוחט לפני הרב ושטח בפניו את צדדי הספק נענה מיד רבי יהושע ואמר: לא כדאי לך לעזוב את מלאכת השחיטה בה אתה מיומן ופרנסתך מצויה לך ברווח...

 

מיד כאשר נודעה להם תשובתו של הרב חזרו חברי המשלחת אליו ותמהו: "והרי הרב עצמו אמר לחפש לו משרה אחרת ומדוע הרב אמר לו להישאר על מכונו?..." 

 

כאשר בא אלי יהודי לשאול בעצתי - השיב הרבאני נותן לו את העצה הטובה ביותר בשבילו ללא כל שיקול אחר שמעורב בכך!...
דבר תורה קצר לפרשת כי תבוא>>>לקריאה לחץ כאן

למאמר הבא