ניצבים- פיוס לאחר הרתעה

תבוא מגיעה פרשת ניצבים ומשה מפייס את בני-ישראל הייתכן?! עד שהופעלה הרתעה כעת משה מרכך אותה?! תשובה נפלאה בדרך של משל ונמשל לביאור הסיבה לפיוס כיוון שהמטרה כבר הושגה...

פיוס לאחר הרתעה

 

"אתם ניצבים היום כולכם"

 

פרשת ניצבים היא הפרשה האחרונה לפני ראש השנה, והיא באה לאחר פרשת הקללות - כי תבוא.

 

רש"י מבאר: שלאחר ששמעו את 98 הקללות הוריקו פניהם, החל משה מפייסם: הרבה הכעסתם למקום ולא עשה עמכם כליה, והרי אתם קיימים לפניו.

 

שאלה:

איך משה רבנו אומר דברים כאלו לישראל, הרי בכך הוא מרפה את ידיהם? הוא מפחיד את עם ישראל עם הקללות, וכשהם מפחדים הוא אומר להם - "אל תהיו בלחץ"... היתכן?!

 

זה דומה לאבא שרואה שהבן שלו עושה משהו לא טוב ואומר לו: "חכה אני אחזור אני אטפל בך!"... הילד בוכה והאימא מרגיעה אותו: "אל תדאג, תמיד אבא אומר לך את זה ולא עושה כלום"...

הרי ברור שהיא הורסת את החינוך של האבא? אם כן, איך משה עושה זאת?! - הכנסת אותם לחרדה, למה אתה מרגיע אותם?

 

התשובה תובן על פי משל:

 

בן המלך חלה מאד ואף רופא לא מצא תרופה למחלתו. לאחר שהביאו רופא מומחה הוא קבע שיש לו מוגלה במעיים. כדי להירפא הילד צריך להקיא כמה פעמים וזה יעבור. הרופא רשם כדורים להקאה.

 

המלך אומר לו: "הילד שלי לא יבלע כדורים! "

 

הרופא השיב בקור רוח: "אז נצטרך ניתוח!". המלך סרב בכל תוקף, ואז שאל: ואולי אפשר ע"י זריקות?

 

"לא!" השיב הרופא, "הוא חייב כדורים". והוא התחיל לרשום מרשם בכמויות.

 

המלך שאל – "מה אתה עושה?!"

 

והוא ממשיך לרשום, ואומר למלך תוך כדי רישום: "תן לעבוד". לאחר מחצית השעה, הוא נותן לשליח המלך חבילת מרשמים, וזה חוזר מבית המרקחת עם 4 סלים מלאים תרופות. הרופא פותח את התרופות ומתחיל לכתוש עשרות כדורים.

 

המלך אומר לו: אין לך סיכוי, הוא יטעם גרגיר אחד הוא לא ייקח, הוא אסטניס - תאמין לי אני מכיר את הבן שלי...

 

הרופא ממשיך בעבודה עד שכתש כמות גדולה וניגש אל בן המלך אל מיטת חוליו ופיזר מהאבקה מסביב לראשו של בן המלך, ולאט לאט הוא נשם את זה והרגיש בחילה. הרופא שם עוד אבקה עד שבן המלך הקיא את המוגלה והבריא.

 

והנמשל הוא:

 

כל מה שה' רצה בקללות זה להפחיד את בני ישראל: "ועתה ישראל מה ה' אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה"- ברגע שמשה ראה שבני-ישראל אין בהם יראה היה צריך את הקללות.

 

אילו היה בהם יראה לא היה צריך את הקללות.

 

אילו בן המלך היה מקיא עם אצבע לא היו צריכים את כל התרופות הללו. המטרה הייתה שיקיא- המטרה שעם ישראל יפחד - ברגע שהוא פחד משה מיד הרגיע אותם כיון שהמטרה הושגה.

 

כעת ניתן לעמוד בדין – "אתם ניצבים היום כולכם".
"משל ונמשל לפרשת ניצבים">>>לקריאה לחץ כאן

למאמר הבא