ניצבים-לחיות בשביל לעשות טוב

למה אפרים מלונטשיץ בפירושו "כלי יקר" מדוע התורה מקדימה את החיים לטוב? ובנוסף הסברו הנפלא של רבי יואל מסאטמר בביאורו על הדרך שיבור לו האדם...

לחיות בשביל לעשות טוב

 

"ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, ואת המוות ואת הרע"

 


שואל על כך רבי שלמה אפרים מלונטשיץ בפירושו "כלי יקר":

מדוע אין הכתוב מקדים כאן את הטוב לחיים, שהרי מעשים טובים של אדם מזכים אותו בחיים? מן הראוי היה אפוא לכתוב: "ראה נתתי לפניך היום את הטוב ואת החיים..."?!

 


משיב על כך בעל "כלי יקר":

בסדר הדברים בכתוב שלפנינו באה התורה להזהיר את האדם, שלא יתכוון לעשות מעשים טובים כדי לזכות בחיים, אלא יתכוון שייחיה כדי לעשות את הטוב.

 

 

באחת משיחותיו קרא רבי יואל מסאטמר באזני שומעיו את הכתוב הבא בפרשת "נצבים":

"ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב..."

 

וכך אמר: משה רבינו מעמיד בדברי הפרידה שלו לבני ישראל שתי דרכים אפשריות, ודורש מכל אדם לבחור לו אחת מהן, נמצאנו למדים מכאן, שאדם מישראל אינו יכול להלך בשתי הדרכים כאחת ולפנות כמוכה-סנוורים פעם לכאן ופעם לשם...

 

 אלא עליו לבור לו את הדרך הטובה, שהיא דרך החיים, ככתוב בסוף הפרשה: "ובחרת בחיים, למען תחיה אתה וזרעך"..

 

יוצא איפה, על האדם לא רק לחיות בשביל לעשות טוב, אלא מוכרח הוא לבחור בדרך הטוב ולחיות לפיה הוא וזרעו...
לדבר תורה קצר לפרשת ניצבים>>>לחץ כאן

למאמר הבא